Det skal du gøre, hvis der kommer skybrud

DMI har varslet skybrud, og HOFOR opfordrer borgerne til at færdes med forsigtighed, hvis det skulle ske.

Der er varslet skybrud i hovedstadsområdet lørdag aften og nat. Foto: Bax Lindhardt / Ritzau Scanpix

Regnen kommer til hovedstadsområdet lørdag aften og nat, hvor voldsomt det bliver, vides endnu ikke.

Hvis der bliver tale om regulært skybrud, opfordrer Hovedstadens Forsyningsselskab HOFOR borgerne til at færdes med forsigtighed, da veje kan blive oversvømmet og kloakdæksler kan 'hoppe' af.

 - Man bør desuden undgå kontakt med spildevand i gader og kældre, da det kan fremkalde sygdom - det gælder også i havnebade og ved bynære strande, lyder det i en pressemeddelelse fra HOFOR.

Løse kloakdæksler:

Mange kloakdæksler er i dag udstyret med selvlukkende hængsler. Men det gælder ikke alle, og der er derfor stadig risiko for, at nogle kan blive presset op, der er stort tryk på kloakkerne. Det kan være svært at se hullet, hvis gader og veje er oversvømmet, så HOFOR opfordrer til, at man holder øje med kloakdæksler og passer på, hvis man færdes i oversvømmede gader. Træd forsigtigt og lad ikke børn lege i oversvømmede gader.

Kloakvand:

Veje, gadekældre, havne og bynære strande kan blive forurenet af kloakvand, når der er skybrud. Derfor bør man undgå hudkontakt med vandet og ikke bade i havnebadet eller den bynære strand før det grønne flag er hejst igen. Pas især på dine børn - de bør ikke lege i vandet, lyder advarslen.

 

Læs også Risiko for skybrud lørdag aften og nat

 

Varm damp:

Skybrud kan også resultere i varm damp i gaderne i Indre By. Pas på den varme damp, som kan være glohed. Dampen kommer fra byens varmekamre, som er rum under gader og fortov md fjernvarmerør og dampledninger. Gå uden om dampen, go sørg for at børn ikke leger i dampen, der kan give forbrændinger. HOROFR opsætter 'New Yorker-skorstene' de steder, hvor dampen er værst, så den bliver ledt ud højere oppe.

Pas på hus og kælder:

Skybrud kan desuden være hårde ved hus og kælder. Derfor er det en god idé at sikre sig mod vandskader. Ifølge en undersøgelse fra Forsikringsoplysningen har hver syvende husejer haft skader på sit hus inden for de senere år som følge af kraftig regn eller skybrud.

Sådan begrænser du vandskader på huset

Luk vinduer og døre 
Ved skybrud kan vandet komme ind af både tagvinduer, vinduer i facaden og især vinduer og døre i kælderen.

Luk ventilationshuller i ydervæggene
Er der huller i ydervæggen, som er placeret tæt på terræn, bør du lukke dem - fx med en krydsfinerplade.

Tjek afløb og tagrender 
Undersøg om tagrenderne er fri for blade og andet, der kan hindre vandet i at løbe frit.

Sikker opbevaring i kælderen 
Beskidt kloakvand kan trænge ind i kælderen, så tingene skal helst stå på stålreoler, som kan desinficeres.

Tjek terrænet ved dit hus 
Falder terrænet ind mod huset, kan du grave mindre kanaler i terrænet og lede vandet væk fra huset og længere ud i terrænet.

Brug sandsække 
Du kan stoppe en del vand i at trænge ind i boligen ved at lægge sandsække eller plastiksække med jord på de utætte steder.

Begræns opstigende kloakvand 
Du kan få monteret højvandslukke og/eller sløjfe gulvafløb i kælderen.

                                                                           Kilde: HOFOR

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik