Danskerne ved kun lidt om CO2-udslip

Mens Energistyrelsen oplever stor interesse for en kampagne, der skal få danskerne til at reducere deres udslip med et ton CO2 om året, afslører en spørgeskemaundersøgelse, at de færreste danskere ved, hvilke indgreb i deres forbrug og adfærd der giver den størst mulige reduktion i udslippet, skriver Berlingske Tidende.

Megafon, der har lavet undersøgelsen for Grafisk
Arbejdsgiverforening, har spurgt 1.100 deltagere, hvilke af syv
aktiviteter der giver det højeste udslip af CO2 . Og halvdelen
af deltagerne går så galt i byen, som det overhovedet er muligt.
De udpeger den aktivitet, som giver det laveste udslip, som den,
der giver det højeste blandt de syv muligheder.

De mener, at det
giver det største CO2 udslip blandt de syv muligheder at vaske
tre gange om ugen på 60 grader i stedet for på 40 grader. Men
den aktivitet giver altså tværtimod det laveste udslip blandt de
syv. Det højeste udslip kommer derimod af at skrue én grad op
for temperaturen på radiatoren.

Den mulighed udpeges af
deltagerne som den, der giver det næstlaveste udslip. »Danskerne
ved godt, at vores energiforbrug og privatbilisme har stor
betydning for CO2 -udslippet. Men vi har ikke styr på, hvordan
vi i den daglige adfærd kan reducere CO2-udslippet. Politikerne
er nødt til at sikre, at vi er bedre informeret, når de gerne
vil have, at vi hver især skal tage et større personligt ansvar
for at nedbringe CO2-udslippet,« siger afdelingschef i Grafisk
Arbejdsgiverforening, Finn Obbekær.

Foreningen har fået lavet
undersøgelsen for at vise, at tryksager ikke, som mange mener,
er nogen stor klimabelastning. Og undersøgelsen bekræfter
foreningen i, at danskerne opfatter modtagelsen af tryksager som
en større belastning, end den er. Mens undersøgelse afslører
betydelig vildrede om, hvad der giver små og store CO2-udslip,
mærker Klima- og Energiministeriet alligevel, at danskerne gerne
vil skrue ned for blusset.

Den vilje kommer til udtryk i den
borgerrettede kampagne »1 ton mindre«. Den havde som mål at få
50.000 danskere til at forpligte sig til at skære hver ét ton
ned på CO2 -udslippet om året. Men i dag har danskerne allerede
bidraget med næsten det dobbelte. 70.000 danskere har scoret en
reduktion på i alt 92.000 ton.

Lederen af kampagnen, Malene
Kauffmann Hansen siger, at styrelsen for tiden er ved at ændre
kampagnens hjemmeside. »I den forbindelse lyder det som en god
idé at bringe en liste over de muligheder for at reducere
udslippet af CO2, som er de mest effektive,« siger Malene
Kauffmann Hansen. Med forbruget af el, varme, dagligvarer og
transport er de danske familier den direkte årsag til to
tredjedele af hele Danmarks udslip af CO2, der ifølge forskerne
bidrager til global opvarmning.