Danmarks Naturfredningsforening: Byggeri og natur skal gå hånd i hånd

Byudvikling og natur skal tænkes langt bedre sammen, og det kræver en ændring af planloven, opfordrer Danmarks Naturfredningsforening.

Med de mange boligbyggerier der skyder op overalt blandt andet her i hovedstadsområdet, er det nødvendigt med ny lovgivning, så også naturen tænkes ind.

Sådan lyder opråbet fra Danmarks Naturfredningsforening.

I dag kan kommunerne i deres lokalplaner stille krav til alt fra størrelsen på huse til typen af tag og sågar malingens farve.

Derfor mener Danmarks Naturfredningsforening, at det også bør være muligt at stille krav på naturens vegne, når der skal bygges nyt.

- Det er helt afgørende, at vi begynder at udvikle vores byer på en måde, hvor man tænker boliger og natur tæt sammen. Så man både skaber boliger til mennesker men også sørger for – på de samme områder – at skabe masser af levesteder til de arter, der har det så slemt, og den natur der er så trængt alle steder i Danmark.

- Det handler om, at man ikke plastrer omgivelserne til med beton, fliser og asfalt. Men at man sørger for at plante blomster og træer og skaber natur rundt om boligområderne og laver korridorer til den omgivende natur, forklarer foreningens præsident, Maria Reumert Gjerding, til TV 2 Lorry.

Forskning viser, at klodens dyre- og plantearter i disse år udryddes i et tempo som aldrig før. Alene herhjemme er næsten 2.000 dyr og planter truet.

Så når Folketinget om kort tid skal evaluere planloven, opfordrer Danmarks Naturfredningsforening til, at biodiversitet også kan blive et parameter, som kommunerne kan stille krav til, når der skal laves lokalplaner for nye byområder.

Så der helt konkret opstilles mål for, hvor mange arter af dyr og planter der inden for en given årrække skal kunne findes i nærheden af byggeriet.

- Det handler om, at når kommunerne planlægger deres udvikling, at de også afsætter områder til natur. I den nuværende planlov har vi byzone og landzone og sommerhusområder. Vi vil også gerne have nogle områder, hvor vi kan sige, de er til naturen. Ikke bare de næste fem år men for evigt. Så selvom der er tale om et boligområde, skal den natur, der er, forblive natur.

- Det arterne har brug for er natur, der ikke bare kommer og er der i kort tid. For det kræver rigtig mange år at udvikle natur af høj kvalitet, og det kræver, at erhvervsministeren gør det muligt for os og kommunerne at planlægge for naturen, siger Maria Reumert Gjerding.

Masser af natur lige uden for vinduet

Debatten om byggeprojekter på grønne pletter i hovedstadsområdet blusser jævnligt op. Med Amager Fælled i København og Vestskoven i Albertslund blandt de mest kendte eksempler.

Men selvom de fleste nok associerer natur mere med skov eller hav, er der faktisk også masser af den lige uden for vores vinduer, som det giver god mening at passe på. Det fortæller Hans Henrik Bruun, der forsker i biodiversitet – altså mangfoldigheden af dyr og planter – ved Københavns Universitet.

- Der er mange arter, der også lever i byområder. Det er ikke de mest sjældne arter, men der er faktisk mange halvsjældne arter, der også lever der. Så modsat hvad de fleste tror, er der meget større biodiversitet i byen sammenlignet med ude på landet, hvor der bare er pløjemarker.

Forskere taler globalt om en biodiversitetskrise, der er lige så alvorlig som klimakrisen, fordi 75 procent af alle verdens afgrøder er afhængige af insekter eller andre dyr for at blive bestøvede og give føde. Derfor er det ifølge Hans Henrik Bruun af stor betydning, at naturen også tænkes ind i nye boligområder.

- Ja det vil gøre, at nogle af de halvsjældne arter vender en negativ trend, hvor de måske er på vej nedad. Det er hverken verdens eller Danmarks biodiversitet, vi redder her. Men på den lokale skala kan det gøre en kæmpe forskel, og det kan også bidrage til det overordnede mål om at standse tabet af biodiversitet.

Det har ikke været muligt at få et interview med erhvervsminister Simon Kollerup om forslaget fra Danmarks Naturfredningsforening. Men han skriver til TV 2 Lorry:

- Vi er i øjeblikket i gang med at evaluere planloven, og her sidder vi faktisk netop og kigger på noget af det, som Danmarks Naturfredningsforening foreslår.

Med en ændring af planloven i 2013 fik kommunerne mulighed for også at stille krav om forebyggelse af oversvømmelser, fordi skybrud viste sig som en voksende problematik.

Med den eskalerende biodiversitetskrise som Danmarks Naturfredningsforening er bekymrede for, håber præsidenten, Maria Reumert Gjerding, at biodiversitet nu også får en plads i planloven.

- Det vi ser mange steder er naturområder, som nogle mennesker har passet på, forsvinder. Det er vores håb at ved at kunne binde med lovgivningen, at der skal være natur, at vi så sikrer en stærkere beskyttelse af de områder. Det naturen har brug for er en varig beskyttelse, siger hun.

Men risikerer man så ikke også at binde kommende boligejere på hænder og fødder?

- Lokalplaner handler jo om at binde nogle områder – at sørge for der er en balance i den udvikling, vi har i samfundet. Så vi håber da i den grad på, at man binder naturen fast langt flere steder i Danmark. At man ikke pludselig med nye ejere – eller hvad der kan ske i fremtiden – begynder at plastre naturen til med fliser og asfalt. Men at man sørger for at sikre naturen nogle levesteder for evigt. Det er problemet med den nuværende lovgivning, at den ikke er stærk nok. Det er for let at flytte rundt på naturen, siger hun.

I videoen kan du møde et ægtepar fra Stevns, der har skabt et boligprojekt der - mere end de fleste - er i pagt med naturen.

Mest læst i dag

Se flere

Mest læst i dag

Se flere

Natur

IMG_1689 (1)

Hunde skriger af smerte på Frederiksbergs gadehjørner - men kommunen mener, at de allerede har løst problemet

amarminoskilt1_web

Efter flere konflikter mellem besøgende: Naturpark opfordrer nu til sikker færdsel

Naturcenter amager

De mest naturrige steder i landet: Otte kommuner fra Lorryland med på top 10

Amager Fælled Lærkesletten blokade byggeri

Aktivister blokerer byggeri på Amager Fælled: ”Vi er naturens stemmer”

Lorryland

Forsiden lige nu

Se flere

På forsiden nu

Se flere