liveblog

Seneste nyt

Fra Sjælland og Hovedstaden

Oversigt

Coronapandemien har kostet staten 120 mia. kr.

Coronapandemien har kostet den danske stat knap 120 milliarder kroner i direkte udgifter.

Coronapandemien har gjort ondt på statskassen, viser en ny analyse fra Danmarks Statistik.

Den opgør de direkte udgifter til corona til at beløbe sig til 119,8 milliarder kroner i perioden fra 1. kvartal 2020 til og med 1. kvartal i år.

Langt størstedelen af udgifterne relaterer sig til de kompensationsordninger, der blev vedtaget undervejs, hvoraf nogle var møntet på bestemte brancher.

I alt er der givet kompensation for 81,5 milliarder kroner, svarende til 68 procent af udgifterne.

Sundhedsudgifter er også en stor post i regnskabet med et samlet beløb på 33,7 milliarder kroner.

Heraf tegner testindsatsen sig for lidt over halvdelen med en samlet udgift på 17,8 milliarder, mens vaccineprogrammet har kostet 6,4 milliarder kroner.

coronatest
Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix