Christiania trues med bøder

Staten skærper kursen over for Christiania. Beboere, der ikke har tilladelse til at bo på Christiania, bliver meldt til politiet. De værste byggesager ryger samme vej. Det hele kan ende i tvangsbøder til christianitterne.

Siden Christianialoven blev vedtaget i 2004, har Slots- og Ejendomsstyrelsen (SES) udstedt over 100 påbud til christianitterne. Det handler om ulovlig indflytning, nyt byggeri, der kræves revet ned, og tilbygninger, blomsterkasser, terrasser og brændestabler, tilbygninger, som skal fjernes. 80 af påbuddene er stadig ikke blevet fulgt. Det har fået Slots- og Ejendomsstyrelsen til at stille Christiania et ultimatum:

»De har frist til 15. juni til at komme med en plan for, hvordan Christianialoven bliver overholdt, og den ulovlige indflytning stopper«, siger sekretariatschef i SES Kristian Lyk-Jensen.

»Efter 15. juni vil vi se på de væsentlige sager og overveje politianmeldelse, med henblik på at der udskrives tvangsbøder«, siger han til Politiken.

Som udgangspunkt er alle indflytninger på Christiania efter 2004 ulovlige, fordi fristaden ikke har en åben og gennemskuelig boliganvisning, som Christianialoven kræver. Ifølge loven skal alle kunne søge en ledig bolig ved at skrive sig på en venteliste. Omkring 30 beboere, der er flyttet ind siden 2004, har fået påbud om at flytte. De risikerer derfor nu politianmeldelse, hvis de stadig ikke flytter. Slots- og Ejendomsstyrelsen forventer, at bøderne kan løbe op i 2.000 kroner om måneden.

Dansk Folkeparti bakker op om styrelsens nye sanktion, men Peter Skaarup er overrasket over det store skridt:

»Det er ikke rart at betale sådan nogle bøder. Men det er vel også et forsøg på at få Christiania til at forhandle«.

De konservatives Christianiaordfører, Mike Legarth, siger: »Vi har i lang tid arbejdet for at få en aftale med Christiania. Det er klart, at vores tålmodighed er ved at være brugt op«.

Christianitterne mødes 7. juni for at diskutere Slots- og Ejendomsstyrelsens trussel om tvangsbøder.

»Nogle bliver angste, andre tænker på at slås. Vi anerkender jo ikke Christianialoven på de afgørende punkter«, siger Allan Børneeng fra Christianias kontaktgruppe.

»Det er en økonomisk krig, de nu vil føre mod os. Det bliver så op til den enkelte, om man kan holde til presset. Vi må vel samle penge ind til bøderne, hvis folk står fast«, forudser Allan Børneeng.

Først til marts næste år afgør Højesteret endeligt, om christianitterne har mistet deres brugsret til området.

Christianias advokat, Knud Foldschack, mener, at Slots- og Ejendomsstyrelsen burde vente på højesteretsdommen:

»Hvis Christiania vinder brugsretten, har de også retten til at anvise boliger. Hvis nogen i mellemtiden har fået bøder for ulovlig indflytning, skal de altså have bøden tilbagebetalt«, siger han.

Han mener, at Christiania allerede har en fornuftig boligpolitik, hvor der tages hensyn til ansøgeres behov.

»Det er forfejlet at tro, at man kan lave en boliganvisning med venteliste. Det har man jo heller ikke i andre kollektiver eller bofællesskaber«, siger Knud Foldschack.