Byggefirma blev inspireret af klimaplan - Nu indfører de affaldssortering på byggepladsen

Dagligt affald skal fremover sorteres på alle byggepladser drevet af virksomheden CASA.

Et gammelt æbleskrog, ødelagte plastikchartekker og brugt papiremballage.

Det er ikke kun i private hjem, at affald skal sorteres.

Det mener en Danmarks største byggefirmaer CASA. Derfor har de besluttet, at samtlige af deres 25 byggepladser i fremtiden skal sortere det daglige affald. 

- Formålet er jo at få genanvendt mere affald, da byggebranchen jo også har et stort issue i forhold til affald, siger Christian Haugaard-Hansen, der er projektchef hos CASA.

Fremover skal plast, glas, papir, pap og restaffald fra blandt andet byggepladsernes kontorer sorteres.

En stor del af affaldet ude på selve byggepladsen bliver allerede sorteret fra. 

Pilotprojekt ved Østerbro Skøjtehal

Beslutningen om at sortere mere affald er blevet taget efter et pilotprojekt på byggepladsen ved Østerbro Skøjtehal.

Her har man de sidste tre måneder sorteret i alt er 325 kilo affald, og heraf har 17,4 procent været direkte genanvendeligt. Tidligere blev intet af affaldet genanvendt. 

CASA er blandt andet blevet inspireret af, at regeringen i deres nye klimaplan vil have alle borgere til at sortere 10 forskellige typer affald. På CASAs byggepladser starter man dog med fem forskellige slags.

- Vi kan også sagtens havne på syv eller ti, men vi starter med de lavest hængende frugter og får det implementeret. Så det er egentlig bare for at se, hvor vi havner henne. Men det er jo en holdningsændring, og vi tænkte, vi kan bedre komme i mål med fem, og så kan vi altid bygge på, lyder det fra Christian Haugaard-Hansen.

Prisen for at skille sig af med affaldet på den nye måde er dog en smule højere, end hvis man smider alt skrald til restaffald.

Hvor det tidligere har kostet lidt over 8.000 kroner om måneden at skille sig af med restaffald fra byggepladsen ved Østerbro Skøjtehal, koster det nu knapt 11.000 kroner efter det er sorteret.

- Det er dyrere, det vi har gang i her, så det er et valg, som CASA har taget. Der er en forskel, men det kan vi sagtens bidrage med, siger Christian Haugaard-Hansen.