Busser er togets største fødekilde

Busserne spiller en langt større rolle for familien Danmarks brug af kollektiv trafik, end myndighederne hidtil har været klar over. Ifølge en ny undersøgelse fra Danske Regioner brugte 38 pct. af de togrejsende i 2007 en bus til og/eller fra stationen, mens kun 16 pct. af togturene var kombineret med bil. Det gør bussen til den vigtigste fødekilde for toget, skriver Berlingske Tidende.

Undersøgelsen, der bygger på tal fra en stor
database over danskernes transportvaner siden 2001, får
formanden for Danske Regioners Udvalg for Regional Udvikling,
Carl Holst (V), til at advare regeringen mod ensidigt at
investere et tocifret milliardbeløb i jernbanen og hurtigtog
frem til 2030.

For uden en attraktiv og udbygget kollektiv
bustrafik får staten ikke fuld valuta for den massive
jernbanesatsning, mener han. »Jeg støtter en udbygning af den
kollektive togtrafik, men vi skal ikke glemme, at 38 pct. af
dem, der sidder i togene, har gjort brug af en bus. Togenes
succes afhænger derfor af busserne.

Uden busser kommer der ikke
vækst i den samlede kollektive trafik, og derfor må vi rette en
appel til staten om ikke at glemme busserne,« siger Carl Holst.
På Christiansborg er Venstres trafikordfører, Kristian Pihl
Lorentzen, enig i, at det er helt centralt med sammenhæng i den
kollektive trafik. »Det er rigtig godt nyt, at vi nu får tal,
der giver et indblik i samspillet mellem bus og tog.

Vi skal
bygge videre på det stærke samspil, og det kan godt være, at der
er brug for investeringer, f.eks. i forbindelse med parkér og
rejs-anlæg. Jeg er åben over for, at staten kan gå med i en
finansiering. Men grundlæggende holder vi fast ved, at den
kollektive busdrift - og dermed det økonomiske ansvar - ligger
hos kommuner og regioner,« siger Kristian Pihl Lorentzen. Ser
man på den geografiske fordeling, er bustrafikken ifølge
undersøgelsen stærkest i trafikselskabet Movias dækningsområde
øst for Storebælt, hvor isoleret set 41 pct. af alle togture er
kombineret med buskørsel mod 26 pct. vest for Storebælt.

Det
forklares bl.a. med, at det ofte er vanskeligt for folk, som
ønsker at benytte tog og bil til og fra København, at finde en
ledig parkeringsplads på sjællandske stationer efter kl. 08.00.
Trafikforsker Per Homann Jespersen fra Roskilde Universitet
bekræfter, at der i den nye undersøgelse er tale om høje tal for
de kombinerede bus- og togrejser. »Man er nødt til at se den
kollektive trafik som et samlet system. Det er rigtig fint, at
der er lagt op til store jernbaneinvesteringer, men man må også
se på busserne samtidig.

Den ansvarlige myndighed,
Trafikstyrelsen, har bl.a. til opgave at sørge for
sammenhængskraften i det kollektive transportsystem. Men det gør
de ikke. Og de får heller ikke penge til det,« siger Per Homann
Jespersen.

Han foreslår, at der nedsættes en kommission, som
skal nyorganisere den kollektive trafik, da han mener, at den
nuværende model med trafikselskaber for bustrafikken hverken
hænger sammen organisatorisk eller økonomisk. Både Carl Holst og
Kristian Pihl Lorentzen afviser en kommission, da »der er brug
for handling«. Men Venstre vil i løbet af foråret holde en
konference om bedre kollektiv bustrafik. Derudover kulegraver
transportministeren og velfærdsministeren i øjeblikket økonomien
i busdriften.

Mest læst i dag

Se flere

Mest læst i dag

Se flere

Samfund

IMG_2481

”Fantastisk” donation skaber glæde på herberg for hjemløse

anonym

Tidligere anbragt om døgninstitution: "Jeg vidste godt, det var forkert, det de gjorde."

Nexus foto

playKritik af døgninstitution for unødvendige magtanvendelser mod anbragte unge

løndumping amager

TV 2 afslører: Håndværkere på Amager arbejder til 30 kroner i timen

Lorryland

Forsiden lige nu

Se flere

På forsiden nu

Se flere