Borgmesteroprør mod bureaukrati - denne regel bøvler din kommune med

Unødvendige regler på beskæftigelsesområdet får i særdeleshed prygl af borgmestrene i TV 2 Lorrys sendeområde. Ekspert mener, at staten bør have mere tillid til, at kommuner selv kan fortolke love.

Opmåling af rådhusets hyldemeter, unødvendige samtaler på jobcenteret og overdreven dokumentation. 

Det er et udsnit af alt for mange regler, der kan spænde ben for borgerne.

Det mener et flertal af borgmestrene i TV 2 Lorrys sendeområde. En rundspørge, som TV 2 Lorry har foretaget, viser således, at 20 ud af 24 adspurgte borgmestre oplever, at der er for mange regler. De fire øvrige mener, at der er et tilpas antal regler. 

De resterende 10 borgmestre har ikke ønsket eller kunne ikke deltage i rundspørgen. 

TV 2 og TV 2’s regioner sætter i denne uge fokus på reglernes Danmark under overskriften "Bøvl og Bureaukrati." Det gør vi i kølvandet på, at Mette Frederiksen som den femte statsminister blæser til kamp mod bureaukratiet. Det sker samtidig med, at antallet af regler i Danmark bare stiger og stiger.

"Bøvl og Bureaukrati"

1.000 håbløse regler

Det er særligt de 30.000 siders lovgivning på beskæftigelsesområdet, som får sindene i kog blandt borgmestrene i TV 2 Lorrys sendeområde.

- Jobcenteret har generelt 1.000 håbløse regler. Det hjælper ikke at rydde op, der skal hovedrengøring til. Det er regler for reglens skyld, lyder det fra Lejre-borgmester, Carsten Rasmussen (S). 

- De vigtigste regler at få afskaffet findes på beskæftigelsesområdet, hvor der er for mange nyttesløse samtaler med borgere. Ofte er både den enkelte borger og kommune klar over det. Det er meget irriterende, svarer Brøndbys borgmester, Kent Max Magelund, (S) i rundspørgen. 

De er to blandt 13 borgmestre, der direkte nævner bøvl med regler på beskæftigelsesområdet i rundspørgen. Borgmestrene nævner blandt meget andet også regler for GDPR (EU-lov om persondatabeskyttelse, red.) og dokumentation på social- og sundhedsområdet som forhindringer i hverdagen.

På kortet herunder kan du se, hvilke regler borgmesteren i din kommune har problemer med. 

Din borgmester svarer: Er der for mange, for få eller et tilpas antal af regler?  Hvilken regel bøvler vi med?

Forklaring til kort: Vi har stillet en række spørgsmål om regler i Danmark til alle borgmestre i TV 2 Lorrys sendeområde. Til dette kort er svarene på følgende spørgsmål brugt: Er der tilpas, for mange eller for få regler? Hvilken regel, der er den mest uhensigtsmæssige for dine borgere, bør afskaffes? Hvilken regel er helt gak og overflødig? Hvilken regel giver anledning til flest konflikter med borgerne?

Mindre detailstyring

I Halsnæs Kommune angiver borgmesteren blandt andet, at Rigsarkivet beordrede kommunen til at opmåle antallet af hyldemeter på rådhuset. 

I Lejre Kommune er borgmester Carsten Rasmussen fortørnet over, at han skal slukke for et fuldt funktionsdygtigt solcelleanlæg, fordi nye regler ikke tillader, at kommunen driver det.

Bøvler du med regler og bureaukrati? Hvor ville du ønske, at du selv kunne bestemme? Skriv til chni@tv2lorry.dk eller sebm@tv2lorry.dk med dit tip.

Borgmester i Rudersdal Kommune, Jens Ive (V), mener, at kommunens medarbejdere bør få større ansvar til gavn for sagsbehandlingen og borgere.

- Vi vil gerne have mere mål- og rammestyring og mindre detailstyring. Den nuværende lovgivning giver ikke mulighed for den fleksibilitet, der kræves. Vidt forskellige borgere kræver vidt forskellige løsninger, svarer Jens Ive i rundspørgen. 

Staten misforstår rolle

Professor i offentlig forvaltning på Syddansk Universitet, Kurt Klaudi Klausen, siger, at flere og flere regler er kommet til de seneste årtier, og det er med til at sikre retssikkerheden.

Omvendt har samtlige nye regeringer siden 1983 forsøgt at regelsanere. Det er en god idé, mener professoren, men hvis Mette Frederiksen skal have succes denne gang, kan hun måske skæve til Jens Ives opfordring ovenfor. 

Kurt Klaudi Klausen siger i hvert fald, at “man skal ændre på noget helt grundlæggende, hvis det skal lykkedes.”

- Nemlig, hvad der er styrende for tankegangen. Der er en generel skepsis over for den sunde dømmekraft og den tillid, man burde have til decentrale enheder. Man misforstår sin rolle i de centrale enheder. Staten skal lave rammer, og så skal man overlade fortolkning og udmøntning til de decentrale enheder som kommuner og regioner, siger Kurt Klaudi Klausen til TV 2 Lorry.

- Lovgivning bør handle om retning, sagde statsminister Mette Frederiksen (S) i sin åbningstale ved Folketingets åbning 1. oktober.
- Lovgivning bør handle om retning, sagde statsminister Mette Frederiksen (S) i sin åbningstale ved Folketingets åbning 1. oktober.
Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix

Mette Frederiksen: Brug for nærhedsreform

I sin tale ved Folketingets åbning 1. oktober afslørede statsminister Mette Frederiksen, at hun gik med lignende tanker:

- Lovgivning bør handle om retning, sagde hun og fortsatte lidt efter:

- Vi har brug for en nærhedsreform. Hvor vi skruer ned for detailstyring oppefra. Og skruer op for faglighed og ledelse ude på institutionerne, sagde Mette Frederiksen.

Og hvordan vil statsminister Mette Frederiksen og Socialdemokratiet så gribe den opgave an?

Det socialdemokratiske folketingsmedlem Bjørn Brandenborg, der blandt andet sidder i indenrigsudvalget og beskæftigelsesudvalget, siger til TV 2 Lorry, at regeringen lige nu arbejder på nærhedsreformen.

Mere tillid til kommuner

Her bliver hjørnestene blandt andet flerårige budgetter for institutioner, flerårige aftaler mellem kommuner og stat og krav til ledere. 

- Vi skal turde give slip og have mere tillid til, at kommuner kan løfte opgaven, siger Bjørn Brandenborg. 

Flere borgmestre nævner specifikt, at de bøvler med regler på beskæftigelsesområdet. Er det med i jeres nærhedsreform?

- Det kan jeg ikke sige noget konkret om, i forhold til der hvor vi er nu. Men vi kommer til at lave en evaluering af flere reformer, som vi selv har været med til at indføre. Det er reformer, hvor der er behov for at få kigget på, om de krav, vi stiller, følger med virkeligheden derude, siger socialdemokraten. 

Bjørn Brandenborg håber ikke, at nærhedsreformen bliver præsenteret “for langt ude i fremtiden”. Du kan læse mere om indholdet af reformen her. 

Bøvler du med regler og bureaukrati? Hvor ville du ønske, at du selv kunne bestemme? Skriv til chni@tv2lorry.dk eller sebm@tv2lorry.dk med dit tip.