Behov for Ring 5 bør undersøges

Både den konservative Lars Barfoed og løsgænger Pia Christmas-Møller mener, tiden er løbet fra nordsjællandsk transportkorridor, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Siden 1970'erne har et kilometerbredt bælte gennem Nordsjælland og videre mod Køge været reserveret til en ny ringvej. Men tiden er løbet fra den slags generelle arealreservationer, og flere
folketingspolitikere vil nu have undersøgt behovet for at
fastholde korridoren til Ring 5 i sin nuværende form.Lars
Barfoed (K), medlem af Folketingets trafikudvalg har således
netop skrevet til miljøministeren og trafikministeren for at få
sat gang i en undersøgelse.

- Jeg foreslår, at der iværksættes en
undersøgelse af, om transportkorridoren fortsat er nødvendig. Og
i givet fald nødvendigheden af den nuværende placering og bredde
samt hvilke konsekvenser, arealreservationerne har for den
lokale udvikling, siger Lars Bafoed.

Transportkorridoren blev
reserveret, fordi man dengang anså den som nødvendig, såfremt en
fast Øresundsforbindelse skulle føres over Helsingør. Siden er
Øresundsbroen blevet bygget, og en eventuel
Helsingør-Helsingborg forbindelse ligger mange år ude i
fremtiden.

Det må derfor vurderes om transportkorridoren, i sin
nuværende placering og især bredde, er nødvendig, mener Lars
Barfoed.Også løsgængeren Pia Christmas-Møller mener, tiden er
løbet fra den brede korridor, der nogle steder er lagt gennem
fredede områder.

- Lodsejerne i korridoren lever i en utålelig
retstilstand, da der i praksis er tale om erstatningsfri
indskrænkning af råderetten til deres ejendomme. Landmænd og
andre med behov for at bygge kan kun opføre nye bygninger, hvis
de er klar til at rive dem ned igen uden nogen form for
erstatning.

Det er en tung blokering af udviklingsmulighederne,
mener Pia Christmas-Møller, der uden held forsøgte at få
Infrastrukturkommissionen til at se på principperne om
arealreservation.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik