Befolkningstallet vil boome i københavnsområdet

Folketallet i københavnsområdet vil stige med 17 procent frem til 2025.

Affolkningen i landets yderområder fortsætter, mens folk samler sig yderligere i storbyerne. Det viser en ny beregning over befolkningstilvæksten fra 2015 til 2025 fra Danmarks Statistik.

Det betyder blandt andet, at der om ti år være 17 procent flere indbyggere i københavnsområdet i forhold til i dag.

Storbyvæksten skyldes ifølge Danmarks Statistik en blanding af tilflyttere og en forholdsvis stor andel af unge, der føder børn og har lav dødelighed.

Danmark er et af de lande i EU, som forholdsmæssigt har oplevet den største bevægelse fra land til by.

Bornholm og Vest- og Sydsjælland er ifølge beregningen fra Danmarks Statistik de landsdele, der vil miste flest indbyggere frem til 2025.