Arbejdsmiljø halter på hospitaler

Arbejdstilsynet har varslet, at man påtænker at udstede påbud til Nordsjællands Hospital om at sætte ind for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø.

Foto: TV2/Lorry

Der er varslet påbud til tre af de fem afsnit, tilsynet netop har besøgt. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Arbejdstilsynet har besøgt hospitalet som et led i en målrettet indsats over for en række udsatte brancher og medarbejdergrupper - heriblandt sygeplejersker - hvor risikoen for psykisk nedslidning er størst.

Hos Dansk Sygeplejeråd fortæller kredsnæstformand Vibeke Schaltz, at det for sygeplejersker især handler om hospitalernes medicinske afdelinger, akutafdelinger samt psykiatrien.

- På Nordsjællands Hospital har vi været i dialog med direktionen, som har sat initiativer i gang. Vi er mest spændte på, hvad man vil pege på af løsningsforlag, siger hun.

Vibeke Schaltz mener, det psykiske arbejdsmiljø er påvirket af arbejdspresset og af at sygeplejersker oplever at mangle faglige kompetencer til specifikke opgaver - og at der er rigtig mange arbejdsopgaver på en vagt.

- Generelt er indlagte patienter blevet dårligere, hvilket kræver øget ekspertise og flere i vagt. Der er tilført ressourcer gennem de senere år, men ikke i det omfang arbejdspresset er vokset, siger Vibeke Schaltz til Frederiksborg Amts Avis.

På Nordsjællands Hospital er hospitalsdirektør Bente Ourø Rørth tilfreds med tilsynet, og at der nu målrettet ses på det psykiske arbejdsmiljø.

- Et godt psykisk arbejdsmiljø er med til at forhindre sygdom og

nedslidning blandt vores værdifulde medarbejdere. Vi har endnu ikke fået en skriftlig tilbagemelding fra Arbejdstilsynet, men det ser vi frem til, så vi kan få gennemført de nødvendige forbedringer af arbejdsmiljøet. Uden et godt arbejdsliv for personalet kan vi ikke skabe gode resultater for patienterne på Nordsjællands Hospital, siger Bente Ourø Rørth til hospitalets nyhedsbrev.

Beskæftigelsesministeriet har sat 15 millioner kroner af, så Arbejdstilsynet fra 2013-2015 kan gennemføre målrettede tilsynsindsatser i blandt andet hjemmeplejen, døgninstitutioner, psykiatrien i Kriminalforsorgen og hos lærere, socialrådgivere og sygeplejersker.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik