Ambulancer skal holde til ved hospitaler

Hospitalspersonale og ambulanceredere skal til at arbejde meget tættere sammen end i dag, hvor redernes opgave typisk slutter, når de har bragt en patient til hospitalet.

I løbet af efteråret vil Falcks ambulancer i Helsingør og Frederikssund ikke længere have base på en Falck-station, men - som de første steder i landet - på selve hospitalsområdet, skriver Frederiksborg Amts Avis. - Region Hovedstadens ambulanceudbud åbnede mulighed for en tættere tilknytning til hospitalerne, og vi har peget på Frederikssund og Helsingør som oplagte muligheder. Samarbejdet kræver, at vi på hospitalerne lejer lokaler til et døgnberedskab af reddere, siger Palle Kjeldsen, regionsdirektør i Falck.
Han mener, at flytningen vil give bedre muligheder for at samarbejde i hverdagen.- Redderne vil kunne få tilbagemeldinger om de patienter, de har bragt ind, - om de vurderede rigtigt med symptomer og behandling, og redderne vil også kunne hjælpe med patienterne inde på hospitalet, siger han. Palle Kjeldsen mener, det nordsjællandske pilotprojekt kan give erfaringer, som kan føre til tættere samarbejde også andre steder i landet.