5.081 opslag har givet 191 akutjob i regionerne

To måneder inden aftalen om akutjob udløber, er det kun lykkedes regionerne at ansætte 191 langtidsledige i akutjob, skriver Politiken torsdag.

To måneder inden aftalen om akutjob udløber, er det kun lykkedes regionerne at ansætte 191 langtidsledige i akutjob, skriver Politiken torsdag. Aftalen om akutjob blev af finansminister Bjarne Corydon (S) beskrevet som en »fuld, hel og dækkende løsning«, da aftalen blev indgået i oktober.

A-kassernes Samvirke mener, at tallene understreger behovet for nye initiativer for de omtrent 30.000 ledige, der står til at falde ud af dagpengesystemet i år.

»Det er i hvert fald ikke en fuld og dækkende løsning. Effekten er uhyre beskeden, for mange af de 191 ansatte i regionerne ville sandsynligvis have fået job selv uden akutjobaftalen. Vi vil ikke pege på, hvad regeringen konkret bør gøre, det vigtige er, at den erkender situationens alvor og laver en ordentlig og varig løsning«, siger direktør Verner Sand Kirk til Politiken.

Aftalen om akutjob skulle frem til 1. juli i år sikre 12.500 akutjob i det private og offentlige. Regionerne forpligtede sig på 800 akutjob. Da statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) lancerede akutjobpakken, sagde hun, at de 12.500 forventede akutjob var »målrettet de mennesker, der er i fare for at have opbrugt deres dagpenge«.

Men reelt er de private og offentlige arbejdsgivere ikke forpligtet på at ansætte de langtidsledige i akutjobbene. De er blot forpligtet på at slå stillingerne op, understreger regionsformand i Syddanmark Carl Holst (V) over for Politiken. Derfor mener han ikke, at man kan bebrejde Region Syddanmark bundrekorden i at skaffe akutjob til de langtidsledige. Kun 19 langtidsledige har fået gavn af de 927 akutopslag i regionen.

»Jeg havde selvfølgelig håbet på flere, men vi har stået stillingerne op, som vi skulle, og så har vi ansat den bedst kvalificerede. Vi ønsker ikke at lave forskelsbehandling. Vi har for eksempel flere arbejdsløse nyuddannede sygeplejersker, end der er sygeplejersker i fare for at falde ud af dagpengesystemet«, siger Carl Holst til Politiken.

De beskedne tal fra regionerne sætter yderligere pres på regeringen for at finde yderligere tiltag for de langtidsledige, mener Enhedslisten.

»Det ser katastrofalt ud. Det viser, at vi ikke kommer i nærheden af de 12.500 job. Det redskab er ikke brugbart til at løse problemet. Nu skal vi i første omgang redde dem, der mister dagpengene. I anden omgang må vi finde en varig ændring af dagpengereglerne«, siger arbejdsmarkedsordfører Christian Juhl til Politiken.

De radikales arbejdsmarkedsordfører, Nadeem Farooq, ser ikke noget behov for at ændre på dagpengereformen, som partiet indgik med VK-regeringen og Dansk Folkeparti i 2010.

»Jeg synes faktisk, at 191 stillinger er et fint bidrag til den samlede hjælp til de ledige. Udtalelserne om fuld og dækkende løsning henviser til den samlede pakke af tiltag fra regeringen, der har været med til at holde hånden under dem, som har været tæt på at optjene dagpengeretten«, siger Nadeem Farooq til Politiken.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik