Lindegården: Region udskriver patienter for tidligt

Ansvaret for beboerne på Lindegården ligger hos region Sjælland fastslår Sundhedsstyrelsen

Ansvaret for beboerne på det socialpsykiatriske bosted Lindegården i Roskilde, der ud over en svær psykisk sygdom også kæmper med stofmisbrug - ligger hos Region Sjælland. Det slår Sundhedsstyrelsen endegyldigt fast i et brev til Socialborgmesteren i København, og dermed lukker Sundhedsstyrelsen en årelangt slagsmål.

-Jeg er glad for at det nu er endegyldigt, hvor ansvaret ligger. Det her gør at vi kan skrive nogle lagt bedre aftaler om, hvem der skal gøre hvad, når vi har med de allermest syge borgere at gøre, siger socialborgmester Jesper Christensen (Soc. Dem.)

Den 25. marts slog en 30årige skizofren beboer en sosu-assistent ihjel, mens han var påvirket af amfetamin. To dage tidligere, var han blevet udskrevet fra det psykiatriske hospital efter tre dages indlæggelse. Men de tidlige udskrivelser  sætter et andet svar til socialborgmesteren nu også en stopper for.

I svaret skriver vicestatsadvokat Gyrithe Ulrich:

”Det er efter min opfattelse i strid med vejledningen, hvis der ikke sker indlæggelse, eventuelt langvarig indlæggelse, hvis dette er nødvendigt for at forhindre recidiv til kriminalitet”, med andre ord. Hvis personen der er indlagt på det psykiatriske hospital er i fare for at begå ny kriminalitet, skal vedkommende ikke udskrives.

Det glæder også Folketingets formand for Socialudvalget Liselott Blixt:

-Vi skal sikre, at man også kan få behandling selv om man er misbruger, og nu slår Statsadvokaten og Sundhedsstyrelsen fast, at  det er Region Sjællands ansvar, siger hun.

Den københavnske socialborgmester er glad - men utålmodigheden melder sig.

-Regionen må hurtigst muligt få fjernet de farligste beboere på Lindegården. Jeg er dybt bekymret for, at vi ikke kan få skabt en situation, hvor de ansatte kan passe deres arbejde på betryggende vilkår, siger han.

Det har ikke været muligt at få en kommentar af rådsmedlemmer fra Region Sjælland.

Se mere om sagen i vores udsendelse 19.30.