Oldtidshøj i forfald: Nu træder ildsjæle til

En tilgroet gravhøj i Lejre skal ryddes for ukrudt, så selve højen igen kommer til syne. Ildsjælene bag er Lejre Arkæologiske Forening.

Lisbet Løvendahl, naturmedarbejder hos Center for Teknik og Miljø i Lejre Kommune, tog billeder af den forsømte gravhøjen forrige vinter. Foto: Lisbet Løvendal

I Lejre står en gravhøj fra oldtiden. Et historisk fortidsminde som kan ses fra lang afstand, og som minder os om vores fortid og måde at leve på.

Men på Møllehøjvej hvor gravhøjen står, er intet at se ud over buske og krat.

Det vil Lejre Arkæologiske Forening lave om på.

Derfor har de iværksat et projekt, de kalder ’Højpleje’. Det går ud på at tage sig af og pleje de gravhøje i området, som står gemt væk i ukrudt og buskads og ikke er blevet plejet i mange år.

Lynge Hansen er til daglig skolelærer på Kirke Hyllinge Skole, og bestyrelsesmedlem af Lejre Arkæologiske Forening, for amatørakæologer. 

Da ideen om 'Højpleje' opstod i Lejre Arkæologiske Forening, så Lynge Hansen straks muligheden i at få involveret eleverne på skolen i projektet.

Børnene får undervisning i vores fortidshistorie, og forhåbentlig en tradition for at passe på vores gravhøje, som er vigtig for forståelsen af vores fortid

Thomas Bruun, skolelærer og formand i Lejre Arkæologiske Forening

- Lejre Kommunes motto er jo 'Vores Sted', og derfor taler vores forenings motto 'Kend Dit Sted' godt ind i det slogan. Oså er det jo oplagt at få eleverne involveret i vores kultur og historie, siger Lynge Hansen, til TV 2 Lorry.

Søndag startede ukrudstbekæmpelsen på gravhøjen, der er tæt bevokset af både ukrudt og buskadser. Og de frivillige nåede cirka en fjerdedel af højen, fordi der var en hel del mere vækster end forudset. Men arbejdet fortsætter de kommende uger.

Slots og Kulturstyrelsen har sammen med Lejre Kommunes Tekniske Forvaltning, givet Lejre Arkæologiske Forening grønt lys til, at medlemmerne søndag begyndte at rydde højen, så den igen bliver synlig for forbipasserende.

-  Vi arbejder for, at alle vi, der bor i Lejre Kommune, skal føle, at vi er en levende del af kommunen og at vi har frihed til at gøre en forskel, siger Lisbet Løvendahl, naturmedarbejder hos center for Teknik og Miljø i Lejre Kommune, til TV2 Lorry, og fortsætter:

- Lynge og Lejre Arkæologiske Forening er lysende eksempler på ildsjæle, der tager initiativ til at gøre noget, de synes trænger til at blive gjort. De gør det ikke bare, de formidler også til de unge, som jo skal tage over før eller siden.

Gravhøjene i Lejre Kommune

Lejre Kommune har en stor koncentration af gravhøje, i alt 247 registrede høje.

 

Gravhøjene er alle fredede, og 117 høje ligger i skovområder, og resten på landbrugsjord.

 

Højene er fra oldtiden, og ligger hvor folk dengang har boet. De fortæller en historie om hvor i landskabet der har været gode ressourcer, og hvor det har været godt at bo i Oldtiden.

 

Kommunen plejer 50 gravhøje, resten plejes af private eller er groet til som højen på Møllehøjvej.

 

Ved pleje af gravhøje frilægger man højene for krat og træer, og man kan være heldig at skabe overdrevsvegetation, som er et rigt planteliv, med dyr som firben og sommerfugle som har svære vilkår i landbrugslandet.

Se mere

Arealet som gravhøjen ligger på er ejet af en grundejerforening som har sagt ja tak til at Lejre Arkæologiske Forening må pleje højen. Gravhøjen er markeret med en grøn cirkel. Den røde prik på billedet er søsterhøjen med navnet 'Møllehøjen'. Foto: Lisbet Løvendahl

Med motorsav og gummistøvler

På deres egen hjemmeside kalder Lejre Arkæologiske Forening sig selv for folkene i gummistøvler, fordi alle medlemmer nærer stor kærlighed til at gå og lede efter lidt af Danmarkshistorien i form af blandt andet flintesten fra jægerstenalderen.

Og søndag drog de otte bestyrelsesmedlemmer ud med motorsav og kommunens buskryddere.

Det er første led i projektet, som gerne skal munde ud i en synlig gravhøj igen. Efterfølgende skal Kirke Hyllinge Skoles 5. klasse elever ud og rydde op omkring højen, og så skal en lokal arkæolog fortælle børnene om gravhøjen.

- Børnene får undervisning i vores fortidshistorie, og forhåbentlig en tradition for at passe på vores gravhøje, som er vigtig for forståelsen af vores fortid, siger Thomas Bruun, skolelærer og formand i Lejre Arkæologiske Forening til TV 2 Lorry.

Jeg tror på at hvis vi kender os selv og vores egen kultur, så er vi også mere åbne overfor fremmede kulturer.

Lynge Hansen, skolelærer og bestyrelsesmedlem i Lejre Aræologiske Forening

Gravhøj skal have et navn

Lejre Kommune varetager pleje og pasning af 50 gravhøje i kommunen ud af i alt 247 høje som alle er fredede. De fleste gravhøje er eget af private, ligesom gravhøjen på Møllehøjvej.

I Lejre Arkæologiske Forening vil man gerne sætte fokus på højene og værdien i at et ældgammelt stykke kulturhistorie overlever. Og så skal højen have et navn, for modsat  søsterhøjen, 'Møllehøj', som ligger tæt på den uplejede gravhøj, har Lejre Kommunes Tekniske Forvaltning ikke kunnet finde frem til et registret navn i de historiske arkiver.

- Vi synes det er oplagt at lave en slags konkurrence om hvad højen skal kaldes, efter vi har gjort rydningsarbejdet færdigt. Hvordan det lige skal gøres, pusler vi stadig med, men det kunne være sjovt at være med til at navngive højen, siger Lynge Hansen, skolelærer og bestyrelsesmedlem i Lejre Arkæologiske Forening, til TV 2 Lorry.

Hvis den navnløse gravhøj på Møllehøjvej skal have et stednavn, er det en lidt længere og teknisk procedure, men hos Lejre Kommunes Tekniske Forvaltning, er man rigtig glad for at højen snart får et kaldenavn.

Der er endnu ikke fastlagt en dato for hvornår folkeskoleeleverne skal med ud og rydde op omkring gravhøjen, men Lejre Arkæologiske Forening håber på at pilotprojektet spreder sig til flere skoler i området.

- Vi vil først og fremmest gerne sætte fokus på vigtigheden i at bevare vores kulturskatte, og at skolerne i området får skabt en tradition for at adoptere en gravhøj, som man passer og plejer, siger Thomas Bruun, skolelærer og formand i Lejre Arkæologiske Forening, til TV 2 Lorry.

Det er Lynge Hansen, skolelærer på Kirke Hyllinge skole, og medlem af Lejre Arkæologiske Forening, enig i og tilføjer:

- Jeg tror på at hvis vi kender os selv og vores egen kultur, så er vi også mere åbne overfor fremmede kulturer.

Gravhøj i Ydby i Jylland. Foto: Jens Nørgaard Larsen - Ritzau Scanpix

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik

Kulturkalenderen

Hvad sker der i Lorryland i dag?