Lejre og Allerød får del i klima-millioner

Både Lejre og Allerød kommuner får en god bid af regeringens naturpakke - millioner på vej til naturprojekter

En tidlig julegave er landet på rådhusene i både Allerød og Lejre Kommuner. De to komuner har søgt Miljø- og Fødevareministeriet om tilskud til klimaprojekter - og nu ruller millionerne. Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har som et led i Naturpakken bevilget 24,4 millioner kroner til forskellige klimasikringsprojekter. I Lejre og Allerød har de tilsammen sat sig på knap 7,2 millioner kroner.

Pengene til Lejre Kommune skal bruges til et projekt i Hvalsø - Naturen ind i Hvalsø. Målet er at etablere en sti, hvor man kan gå fra Hvalsø By og til Tadre Mølle. Stien er omgivet af natur med søer - som samtidig er regnvandsbassiner. Og en ny bæk i området er et rørlagt vandløb, der bliver genåbnet - og som skal kunne lede vand væk fra byen.

-Der skal gennemføres seperatkloakering, og projektet handler om nye, smartere måder at lede vand væk på end ved at gøre eksisterende rør større. Det er et led i et projekt, hvor vi gerne vil have naturen mere ind i byen, fortæller chefkonsulent Niels Rolf Jacobsen, Lejre Kommune.

Lejre modtager knap 2,8 millioner fra Miljøministeriet, og så er det tanken, at forsyningsselskabet FORS, også skal bidrage med en del.  Den samlede udgift er på 14, 4 millioner kroner, og hvis alt går glat, så er projektet ifølge Niels Rolf Jacobsen gennemført i løbet af de næste to-tre år.

Sammen med midtsjællandske Lejre kan nordsjællandske Allerød også glæde sig over et tilskud.

Her er det projektet Den Levende Ådal (Kedelsø-Langesø Ådal), der støttes med 4.394.000 kroner. Et nyt stisystem skal gøre det muligt at gå fra Lynge og ud til Øresund. Lynge Renseanlæg aflastes for regnvand, der i stedet føres til såkaldte forsinkelsesbassiner, hvor det renses og siden føres ud i åen. Endelig skal selve vandløbet i Langesø Ådal ændres, så biodiveesitet og natur forbedres.

Projektet i Allerød har et samlet budget på 7,4 millioner kroner.