Flydende øer i Roskilde Fjord skal give fugle fred til at yngle

To kunstige og flydende øer sættes ud i Roskilde Fjord som en oase for kajakroere, sejlere og surfere. Samtidig skal de skabe ro for fjordens fugleliv.

Friluftsliv på vandet i Roskilde Fjord er populært som aldrig før, og det glæder de forskellige kommuner, der grænser op til Danmarks længste fjord.

Men desværre oplever medarbejderne i Nationalpark Skjoldungernes Land også, at de mange sejlere, kajakroere og surfere, der søger mod den smukke fjord, er med til at lægge pres på fuglelivet.

Det er problematisk, for Roskilde Fjord er nemlig et vigtigt ynglested for fugle og har status som både EF-fuglebeskyttelsesområde og EU-habitatområde.

Derfor er nationalparken kommet på et påfund, der skal holde fjordens friluftsgæster fra at opsøge de øer, fjordens fugle bruger som ynglested.

To kunstige øer af træ sættes således ud i Roskilde Fjord som en slags flydende oase for kajakroere, sejlere, surfere og andre brugere af naturområdet. Det meddeler Nationalpark Skjoldungernes Land i en pressemeddelelse.

quote Når havternen er fløjet hele vejen fra Antarktis for at yngle på vores små øer, så fortjener den, at vi giver den fred

Mikkel Eeg, projektleder

Artiklen fortsætter efter billedet...

Skitse af en af de to tømmerflåder, der sættes ud.
Skitse af en af de to tømmerflåder, der sættes ud.
Foto: Nationalpark Skjoldungernes Land

Forstyrrende gæster kan få konsekvenser for fuglelivet

Håbet er, at de to flydende tilflugtssteder skal holde fjordens gæster fra at opsøge de øer og holme, hvor fuglene har brug for fred til at bygge reder, ruge og opfostre deres unger.

- Jeg håber, at vi med initiativer som dette kan gøre fjorden til et sted, hvor der er plads til både store og små, hvor mennesker fortsat kan nyde vandet og få indsigt i det fantastiske dyreliv, som udfolder sig derude, og som vi skal værne om, siger Mikkel Eeg, der er projektleder i nationalparken.

- Når for eksempel havternen er fløjet hele vejen fra Antarktis for at yngle på vores små øer i Roskilde Fjord, så fortjener den, at vi giver den fred til at gøre det, siger han.

Artiklen fortsætter efter billedet...

Fjordternen flyver hele vejen fra Antarktis for at yngle på de små øer i Roskilde Fjord.
Fjordternen flyver hele vejen fra Antarktis for at yngle på de små øer i Roskilde Fjord.
Foto: Niels Jørgen Rasmussen
Roskilde Fjord er et af Danmarks mest populære områder, når det kommer til friluftsliv ved og på vandet.
Roskilde Fjord er et af Danmarks mest populære områder, når det kommer til friluftsliv ved og på vandet.
Foto: Marianne Nysted

Hvis ikke fuglene får fred til at yngle, kan det nemlig få alvorlige konsekvenser for bestanden.

Når fuglene i det tidlige forår udvælger sig et sted at yngle, kan de i værste fald ende med at opgive at yngle det år, hvis de forstyrres af nysgerrige mennesker. Og senere på ynglesæsonen kan forstyrrelser betyde, at ungerne flygter fra reden og derved ender som føde for rovfugle som eksempelvis sølvmågen.

Skal skærme yndet tilholdssted

De lidt over 11 kvadratmeter store tømmerflåder sættes ud nord og syd for øen Elleore, der er et af fjordens vigtigste ynglesteder.

Øerne bliver placeret med anker cirka 300 meter fra land. Den ene placeres en kilometer syd for Elleore og den anden en kilometer nord for samme ø.

Nationalparken, der hører under Naturstyrelsen, oplyser, at øerne bliver mere end blot to badebroer. De udstyres således med informationstavler om områdets dyreliv, mens der også vil være pullerter til fortøjning af både.

De flydende øer er lige nu ved at blive bygget i samarbejde med Produktionsskolen i Skibby.

Ynglesæsonen starter omkring 1. april. Efter planen sættes de to flydende øer ud inden da.

De to tømmerflåder sættes ud nord og syd for Elleore.
De to tømmerflåder sættes ud nord og syd for Elleore.
Foto: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering