Politikere bange for misbrug af skattekroner i skøjteklub

Medlemmer af Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune er rystede.

00:59

Copenhagen Lions har fået kommunale skattekroner til driften af Ørestad Skøjtehal, men torsdag kom det frem, at der er rod i regnskaber blandt andet med ansættelsesforhold, skat og moms. 

Kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune vil derfor politianmelde skøjteforeningen Copenhagen Lions. Medlemmer af borgerrepræsentationen i Københavns Kommune er rystede efter et hasteindkaldt møde, hvor en kritisk rapport fra kommunens egen vagthund Intern Revision blev fremlagt. 

- Der er desværre en blodrød revisionsrapport med en stribe graverende fejl. Straffeloven er givetvis overtrådt på en række områder. Det er meget, meget graverende overtrædelser af dansk lovgivning. Det burde være fanget langt, langt tidligere, siger Jens-Kristian Lütken, medlem af Borgerrepræsentationen i København, Venstre.

Michael Gatten, medlem af Borgerrepræsentationen i København, Radikale Venstre, stemmer i: 

- Man har ikke oplyst, det man skulle i forhold til sandheden, der har simpelthen været løgn på løgn, siger han til TV 2 Lorry. 

Læs også Københavns Kommune politianmelder Copenhagen Lions

Skarp kritik af forvaltningen

Men rapporten fra Intern Revision retter også en skarp kritik af forvaltningens tilsyn af klubben, som årligt modtager 4,6 millioner kroner til at drive Ørestad Skøjtehal for.

Copenhagens Lions blev allerede i februar sat under skærpet tilsyn. Alligevel har Kultur- og Fritidsforvaltningen ikke fanget de kritisable forhold, som der nu bliver sat under en lup i rapporten. Det får flere politikere til at kritisere forvaltningen og borgmesteren. 

- Der skulle have været grebet ind. Der har været advarselslamper så kraftige, som jeg ved ikke hvad. Man burde have opdaget, at der er noget galt, lyder kritikken fra  Michael Gatten, medlem af borgerrepræsentationen i København, Rad. Venst.

- Man har sovet så gevaldigt i timen. Både forvaltningen og borgmesteren har simpelthen ikke rykket på den her sag, siger Simon Strange, medlem af Borgerrepræsentationen i København, Soc. Dem, til TV 2 Lorry. 

Læs også Fætter, kone og sønner er med i klubben - men det er ikke nepotisme

Manglende procedurer

Kultur- og Fritidsborgmesteren Carl Christian Ebbesen, Dansk Folkeparti, er enig i, at der skulle have været et revisionstilsyn langt før. Copenhagens Lions blev nemlig allerede i februar sat under skærpet tilsyn, men revisionstilsynet først kom til i maj. Borgmesteren undskylder med, at der ikke har været præcise procedurer. 

- Det er fordi, der ikke har været nedskrevet procedurer omkring, hvordan sådan et skærpet tilsyn skal være. Jeg har præciseret til direktionen og forvaltningen, at når der bliver indført et skærpet tilsyn, så skal der også omgående være et revisionstilsyn af alle regnskaber, lyder det fra  Kultur- og Fritidsborgmesteren.

Kultur- og Fritidsforvaltningen har besluttet at melde skøjte- og ishockeyklubben Copenhagen Lions til politiet. Kommunen opsiger samtidig klubbens aftale om at drive Ørestad skøjtehal fra første januar 2018. 

Læs også Prestigeprojekt under skærpet tilsyn - frygter børnesvigt

Copenhagen Lions svarer igen

TV 2 Lorry har gentagende gange forsøgt at få en kommentar fra klubbens formand Mogens Christensen og næstformand Esben Sloth, men her lød meldingen, at de først ville udtale sig, når de havde haft mulighed for at læse rapporten.

Klubben skrev torsdag aften et længere svar på Facebook, hvori man beskrev, at det hele er forvaltningens skyld. Et skriv, der kort tid efter blev slettet igen.

TV 2 Lorry har fået tilsendt hele skrivelsen fra kasserer Mogens Friborg, der er tidligere næstformand i Copenhagen Lions. Du kan læse hele skrivelsen nederst i artiklen.

"Copenhagen Lions har gennemlæst revisionsrapporten på klubben, og intet fundet der berettiger en politianmeldelse. En sådan skal snarere ses som et forsøg på at fjerne fokus fra Forvaltningens manglende ønske om at tage ansvar for driften af Ørestad Skøjtehal", står der blandt andet.

Helt konkret hævdes det, at forvaltningen ikke forstår revisionslovgivningen i Danmark, samtidig med at man også beskylder forvaltningen for ikke at overholde et tilsagn om at Copenhagen Lions skulle stille personale og udstyr til rådighed for offentligt skøjteløb og også have indtjeningen herfra.

Ifølge skrivelsen har klubledelsen kendt til politianmeldelsen, men at man ikke har kunne få svar på, hvem der stod bag anmeldelsen, hos politiet.

"Copenhagen Lions er fra centrale kilder i Københavns Kommune for flere dage siden blevet tippet om at dette havde fundet sted. Copenhagen Lions har forespurgt hos politiet og fået besked om at ”nogen” har politianmeldt klubben for noget", stod der i teksten, før den altså blev slettet.

Læs hele skrivelsen her:

SVAR FRA COPENHAGEN LIONS

Copenhagen Lions konstaterer at Kultur og Fritidsforvaltningen har besluttet at melde klubben til politiet.

Copenhagen Lions er fra centrale kilder i Københavns kommune for flere dage siden blevet tippet om at dette havde fundet sted. Copenhagen Lions har forespurgt hos politiet og fået besked om at ”nogen” har politianmeldt klubben for noget.

Copenhagen Lions har gennemlæst revisionsrapporten på klubben, og intet fundet der berettiger en politianmeldelse. 

En sådan skal snarere ses som et forsøg på at fjerne fokus fra Forvaltningens manglende ønske om at tage ansvar for driften af Ørestad Skøjtehal. 
Kendsgerningen er at de begrundelser Forvaltningen har angivet for at opsige aftalen handler om;

 1) at forvaltningens ikke forstår revisions lovgivningen i Danmark i forhold til hvem der er påtegnings berettigede og 2) at Forvaltningen løber fra det tilsagn hele driften blev overgivet på, nemlig at Copenhagen Lions skulle stille personale og udstyr til rådighed for offentligt skøjteløb og også have indtjeningen herfra.

Dette er en praksis kommunens anden klub også praktiserer i Østre Skøjtehal.

Revisionsrapporten rummer en sønderlemmende kritik af Kultur og Fritidsforvaltningens instrukser og administration af de tilskud man har ydet. Revisionsrapporten rummer endvidere en henstilling til KFF om at bistå foreningen, således at de konstaterede forhold bringes i overensstemmelse med gældende regler.

En sådan bistand har KFF aldrig været villig til at yde. KFF´s indstilling i denne sag forekommer således at være et omfattende forsøg på ansvars fraskrivelse.
I forhold til driftsaftalen er denne misligholdt groft fra Fritid KBH´s side. Eksempelvis har Fritid KBH ikke opfyldt sin forpligtigelse i forhold til løbende evalueringsmøder. Fritid KBH har ikke taget initiativ til at mødes og evaluere det faktiske omkostningsforbrug ved drift af Ørestad Skøjtehal med henblik på at vurdere betaling for driften i henhold til driftsaftalen.

Fritid KBH har haft travlt med at komme ud af aftalen den seneste måned med forskellige begrundelser.
Copenhagen Lions er ikke orienteret om hvorfor, men kendsgerningerne er at Ørestad Skøjtehal pga. defekte energiforanstaltninger forbruger usædvanligt meget mere end forventet. Et forhold alle parter har erklæret Copenhagen Lions ikke kan lastes for. Ansvaret er naturligvis Københavns Kommune i samarbejde med entreprenøren og de rådgivende virksomheder på byggeriet.

Dette merforbrug ønsker man angiveligt ikke at tage ansvar for. I stedet for at bygge en sag op omkring misligholdelse og politianmeldelse burde Fritids- og Kulturforvaltningen forholde sig til Fritid KBH´s ansvar i denne sag og ikke mindst den sagsgang der har været i den pågældende afdeling gennem det seneste halve år.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik