En borgmester uden indflydelse gør Stevns-valg usædvanligt

I Stevns har den siddende borgmester mistet indflydelse i kommunalbestyrelsen, efter han blev vraget som borgmesterkandidat.

Siden sidste kommunalvalg i 2013 er det politiske klima for Venstre vendt på hovedet i Stevns.

Partiet fik næsten 40 procent af stemmerne ved valget, vandt borgmesterposten, og var dermed den største V-højborg i Region Sjælland.

quote Der er en højspændt situation i øjeblikket. Der har været oprør mod borgmesteren, og de har indgået budgetforlig uden om ham.

Martin Vinæs Larsen, valgforsker fra Københavns Universitet

Siden har partiet mistet sit flertal og sin borgmester: Mogens Haugaard Nielsen blev tidligere i år vraget som borgmesterkandidat for Venstre af sine partifæller. Siden meldte han sig ud af partiet og stiftede Nyt Stevns - men de øvrige partier er ikke villige til at samarbejde med ham.

Han blev derudover sat på bænken under årets budgetforhandlinger. 

- Der er en højspændt situation i øjeblikket. Der har været oprør mod borgmesteren, og de har indgået budgetforlig uden om ham, siger Martin Vinæs Larsen, der er valgforsker fra Københavns Universitet. 

- Normalt i en budgetforhandling, så er det borgmesteren, der styrer den. Det er ham, der indkalder til møderne, og han får administrationen til at lave forskellige oplæg, og så byder de andre kommunalpolitikere ind med ønsker og krav. Men det er borgmesteren det styrer processen, siger Martin Vinæs Larsen.

Mogens Haugaard er af den opfattelse, at han decideret blev smidt ud af budgetforhandlingerne. Det er den socialdemokratiske spidskandidat, Steen S. Hansen, ikke enig i. Han mener, at borgmesteren blev væk fra et af de vigtige møder, og derfor ikke kunne sætte sit præg på budgettet.

Derfor røg borgmesteren ud på sidelinjen

Sagen trækker tråde helt tilbage til 2014, hvor Stevns Klint blev erklæret verdensarv af Unesco. Mogens Haugaard Nielsen startede med at være fortaler for fredningen, men skiftede senere mening.

Men han havde ikke flertal bag sig. Otte ud af 19 stemte imod fredningen, fordi de ikke ønskede, at lodsejere skulle have jord inddraget til trampesti. To Venstre-medlemmer gik imod partilinjen og stemte for fredningen, og det fik konsekvenser for dem.

Den ene blev smidt ud af Venstre, mens den anden selv trak sig fra kommunalbestyrelsen.

På et opstillingsmøde i august 2016 var der stadig opbakning fra Venstre-medlemmerne til Mogens Haugaard Nielsen som borgmester. Det ændrede sig i januar 2017, hvor han blev vraget til fordel for Anette S. Mortensen, der nu er Venstres borgmesterkandidat.

Flere års politiske stridigheder i Kommunalbesyrelsen på Stevns kulminerede i sidste uge - med et budgetforlig uden om den siddende borgmester

Tre nedslag

Dagbladet Stevns har i analyse gravet dybt i det politiske landskab på Stevns. Her har journalist Henrik Fisker fremhævet tre nedslag i det politiske år 2017: 

Han fremhæver, at det er lykkedes det politiske flertal at bilve enige om et budgetforlig, der næsten har samlet hele kommunalbestyrelsen.

Der er indgået følgende valgforbund:

Derudover er det lykkedes for kommunens nye parti, Nyt Stevns, at etablere sig med både medlemmer og kandidater, hvor de fleste dog ikke har megen erfaring. 

Sidst fremhæver Dagbladet Stevns, at Venstre har gjort et ihærdigt forsøg på at lægge den interne stridsøkse fra sig: 

- Med borgmesterkandidat Anette Mortensens ord er indflydelse på beslutningerne bedre end ingen indflydelse - sagt i kølvandet på partiets deltagelse i budgetforliget, hvor Venstre fik flere indrømmelser af flertallet. Derfor ser vi i dag et parti, hvis medlemmer for første gang i flere år går i samme retning og med ro på bagsmækken, skriver Dagbladet Stevns.

Påvirker ikke nødvendigvis vælgerne

Men selvom situationen er mindre end optimal for borgmesteren, så er det ikke sikkert, at det er noget, som vælgerne bider på.

- Det kan godt være det her ikke får nogen betydning i stemmeboksen, det er nemlig ikke sikkert at vælgerne i Stevns vil lægge særlig meget mærke til det, fordi det er teknisk, og der er folk på begge sider af lejren, som råber beskyldninger mod hinanden, siger Martin Vinæs Larsen og tilføjer: 

- Men når det kommer til den efterfølgende konstituering, så det tyder det her på, at der er rigtig mange i kommunalbestyrelsen, der er trætte af borgmesteren, og konsekvensen bliver jo nok, at han må overgive borgmesterposten til en anden, som kommunalbestyrelsen har større tiltro til, siger han.