Om meningsmålingen

Læs hvordan tallene i meningsmålingen er fundet.

Undersøgelsens gennemførelse.

Undersøgelsen er gennemført som telefoninterview med et tilfældigt udvalg af stemmeberettigede personer i København kommune.

Telefonnumrene er udvalgt ved hjælp af RANDI, der udtrækker telefonnumre fra telefonselskabernes elektroniske telefonbog. Ved hjælp af PLUS-dailing, sikres, at også husstande med hemmelige telefonnumre indgår i stikprøven. Der er foretaget indtil 8 opkald til husstande, hvor der ikke er truffet nogen hjemme.

Dataindsamlingen har fundet sted den 19. - 24. september 2013. Der er blevet kontaktet 1638 personer, hvoraf 1087 indvilgede i at deltage. Der er tale om en tilfredsstillende svarprocent for en undersøgelse af denne type. Af de 1087 personer, der indvilgede i at deltage, var der 62 (x%) som ikke havde stemmeret ved valget. Denne meningsmåling bygger derfor på svarene fra 1025 stemmeberettigede personer i København Kommune.

Resultater.

Resultaterne er fordelt på køn, alder og hvad personen ville stemme ved et kommunalvalg i morgen. Spørgsmålet om stemmehensigt er krydset med, hvad de stemte ved kommunalvalget i 2009. I tabellen med stemmehensigt er kun medtaget personer, der har oplyst parti eller liste.

Ved beregningerne er der foretaget en vejning for køn og alder og stemmeadfærd ved sidste valg (KV09), så det svarer til sammensætningen i populationen.

Da der er tale om en stikprøve, er resultaterne behæftet med usikkerhed. For de samlede procent tal gælder, at denne usikkerhed har en størrelse på ca. 2-3%. I undergrupperne er denne usikkerhed større, f.eks. ved 200 svar er usikkerheden på ca. 3-7%.

Der er tale om en måling af det øjeblikkelige politiske billede, og ikke en prognose for udfaldet af valget november 2013.

Offentliggørelse af resultater.

Offentliggørelse af resultaterne fra denne meningsmåling skal ske i overensstemmelse med regler fra ESOMAR. Det betyder for alle medier at offentliggørelsen af undersøgelsens resultater skal medfølges af følgende metodebeskrivelse:

Undersøgelsen er foretaget af Jysk Analyse den 19. - 24. september 2013 som telefoninterviews med et repræsentativt udsnit på 1025 stemmeberettigede borgere i København Kommune.

Ved offentliggørelse i printede medier/TV/computer, skal tillige anføres spørgsmålsformuleringen, samt navn og logo for Jysk Analyse.

Mest læst i dag

Se flere

Mest læst i dag

Se flere

Samfund

daginstitution

Københavnske forældre bør fritages for betaling til daginstitutioner, mener flertal

1600px_colourbox40805590.jpg

Helsingør er populær som aldrig før - og borgmesteren ved godt hvorfor

Børnehave genåbning

Endnu en kommune dropper forældrebetaling, hvis børnene holdes hjemme fra dagtilbud

Cecilia Lonning-Skovgaard

Corona rammer Københavns aktivering af banderelaterede ledige

København

Forsiden lige nu

Se flere

På forsiden nu

Se flere