Kommunes tilbud til borgere: Lav en sø og red frøerne

Køge Kommune tilbyder nu, at borgere kan søge tilskud til at anlægge en ny sø eller oprensning af en tilgroet sø. Formålet er at passe bedre på paddelivet i kommunen.

I Køge er man særlig kendt for sin bestand af springfrøer, som kun findes i den sydøstlige del af Danmark og er sjælden på landsplan og faktisk også i hele EU

Men den sjældne frø har brug for hjælp, og derfor har Køge Kommune genoptaget muligheden for, at borgere kan søge tilskud til at anlægge en ny sø eller oprensning af en tilgroet sø, som gavner dyrelivet, herunder altså springfrøen, men også andre paddearter såsom den store vandsalamander.

Så bor du i kommunen, elsker dyr, og har du plads til en sø på din grund, så er det altså nu, du skal søge om tilskuddet, hvor der er ansøgningsfrist den 31. maj.  

20.000 kr. til hvert projekt

Det er Klima- og Planudvalget i Køge Kommune, der i Naturhandleplan 2019 har besluttet at afsætte et beløb til at forbedre forholdene for de udsatte padder, der er fredede dyr. Byrådet i Køge har øremærket 700.000 kroner til alt, hvad der går under naturforvaltning i kommunen.

Der gives maksimalt 20.000 kroner i støtte til hvert projekt, og får kommunen mange ansøgninger, forbeholder de sig retten til at prioritere de projekter, der kan få den største biologiske værdi.

- Det er en forsættelse af noget, vi har gjort tidligere. I gamle dage var det amterne, der havde opgaven, og det er jo en god idé. Først og fremmest vil vi gerne i kontakt med folk, der er interesserede i at få lavet et vandhul på deres grund, fordi vi har en forpligtelse over for springfrøen, siger Bjarne Bringedal Svendsen, der er chef i Miljøafdelingen hos Teknik- og Miljøforvaltningen i Køge Kommune.

Det er dog ikke enhver, der bare kan søge om at anlægge en sø. For det første skal ansøgeren eje det areal, de søger på, og udover en beskrivelse af projektet, skal ansøgningen indeholde et kort, hvor der er vist, hvor søen skal ligge.

Køge Kommune får støtte af Danmarks Naturfredningsforening, som bistår med råd og vejledning til borgere, som har brug for hjælp til den rette placering af et nyt vandhul i forbindelse med en ansøgning.

Vil du vide mere om muligheden for at få tilskuddet, kan du finde info på Køge Kommunes hjemmeside.

Krav til ansøgningen