Kommune retter sparekniv mod børnene - forældre går i aktion

Færre pædagoger og indskrænkede åbningstider er til debat i Børneudvalget i Køge

Køge Kommune er i gang med at hvæsse sparekniven.

Der skal spares 10 millioner kroner på børneområdet, og onsdag skal Børneudvalget diskutere de planlagte besparelser og de høringssvar, der er kommet på et sparekatalog, forældrene har haft til gennemlæsning. 

Nu gør en række forældre klar til at demonstrere foran rådhuset onsdag eftermiddag.

- Vi kan ikke forstå, at man endnu engang skal spare på børneområdet. Der må være andre områder, for det giver bagslag, når man sparer på børnene.

Sådan lyder det fra Camilla Skovgaard, der sidder i forældrebestyrelsen for dagtilbuddene i Søndre Hastrup. 

Hun er bekymret. For børneudvalget i Køge skal gennemføre besparelser for 10 millioner kroner om året frem til 2023, og inden det er besluttet, hvor pengene skal findes, så har kommunen fået udarbejdet en række analyser, som gennemgår, hvor der kan spares - og hvad konsekvenserne bliver.

Analyserne har netop været i høring - blandt andet hos forældrene - og her er der særligt to elementer, der har fået forældrene frem i skoene. 

En af modellerne handler om at nedsætte personalenormeringen i institutionerne, mens en anden retter sig mod at forkorte institutionernes åbningstid.

Lavere normering

I forhold til normeringen forestiller kommunens forvaltning sig, at der skal være færre pædagoger. I dag er der 9,6 børn per ansat - det skal ifølge forslaget justeres, så der bliver 9,9 børn per ansat. Køge Kommune har i dag højere normering end mange andre kommuner, hedder det i udspillet fra forvaltningen.

Det lyder vel ikke så voldsomt?

- Men det er det. det svarer til, at vi skal sige farvel til godt 21 medarbejdere. Det er mange i forhold til et dagtilbud, der i forvejen kæmper for at have tid til nærvær med børnene - og at der også skal være plads til kys, kram og trøst, siger Camilla Skovgaard.

quote Der skal også være plads til kys, kram og trøst

Camilla Skovgaard, forældrebestyrelsesmedlem

Hun siger videre, at Køge Kommune er kendt for at have gode forhold i institutionerne, og at pædagogerne er dygtige. Mange forældre har valgt at flytte til kommunen netop med udsigten til en tryg hverdag for børnene.

- Men allerede nu oplever jeg mange - og mig selv med - hvor vi haster afsted for at hente børnene, fordi det er synd, de skal være der.  Særligt i ydertiderne - og det kan forringes yderligere, frygter Camilla Skovgaard.

Begrænsede åbningstider

Og ydertiderne står også for en mulig begrænsning. I dag arbejder Køge Kommune med at institutionerne har åbent 52 timer om ugen - og hertil kommer et antal ekstra timer til udvidet åbningstid, som varierer fra institution til institution.

Kommunens forvaltning har foreslået, at man kan skære en time ugentligt af alle institutioner - eller mere vidtgående at fastholde en grænse på 52 timers åbningstid for alle.

- Skal vi vælge mellem det og den nedsatte normering, så vi det være åbningstiden der er mindst vigtig, siger Camilla Skovgaard.

Så meget kan kommunen spare

  Det er socialdemokraten Pernille Sylvest, der er formand for Børneudvalget.

- Vi er pålagt at spare ti millioner. Alle udvalgene i Køge skal finde besparelser, og derfor har vi fået udarbejdet analyserne, som forældrene nu har kommenteret.

Og af høringssvarene kan man se, at de mildest talt ikke er begejstrede?

- Nej - bortset fra nogle få områder. Men pengene skal jo findes. Samlet skal der findes 60 millioner, og hvis ikke vi finder vores del, så er der jo andre, der skal spare yderligere, siger Pernille Sylvest.

Flere børn og flere ældre

Hun forklarer, at Køge kommune er ramt økonomisk fordi både antallet af børn og antallet af ældre er stigende. Samtidig har kommunen skullet leve op til regeringens sparekrav om to procent årligt.

quote Der er ikke besluttet noget på forhånd

Pernille Sylvest, Fmd., Børneudvalget

- Man kan jo regne ud, at det vil betyde forringelser på et eller andet tidspunkt - og det er der, vi står nu.

Hun vil ikke før dagens møde i Børneudvalget løfte sløret for, hvilke besparelser hun selv vil anbefale til økonomiudvalget.

- Der er ikke besluttet noget på forhånd, understreger hun.

Pernille Sylvest fortæller samtidig, at hun ikke er blind for, at en del af det netop overståede folketingsvalg også handlede om netop børnenes forhold i daginstitutionerne.

- Og den debat kan virke omsonst, hvis vi nu skal spare, men vi kan jo ikke satse på, at valgresultatet giver en helt anderledes finanslov allerede her til efteråret, siger hun.

Dagens demonstration i Rådhusgården finder sted fra 15. 40 til 16.10 - mens Børneudvalget holder møde.