Køge kommune klar med kystsikringsprojekt

Teknik- og miljøforvaltningen i Køge har fremlagt et storstilet kystsikringsprojekt til byrådet. Projektet vurderes at koste ca. 100 mio. kr.

00:34

Køge Kommune er klar med et kystsikringsprojekt til stor glæde for Enhedslistens udvalgsformand Niels Rolskov.

Borgerne i Køge Kommune har ved de seneste stormflodsepisoder i Danmark været hårdt ramt - men nu er hjælpen kommet et nærmere.

Det er en kæmpe milepæl, at vi nu har en konkret plan for et kystsikringsprojekt af hele den østlige del af Køge. Både for mig personligt, men også for hele udvalget.

Niels Rolskov, Fmd., Klima- og Planudvalget, Køge, Enhedsl.

Klima- og Planudvalget i Køge Kommune har allerede godkendt forslaget fra teknik- og miljøforvaltningen, som Økonomiudvalget og Byrådet nu skal tage stilling til.

- Det er en kæmpe milepæl, at vi nu har en konkret plan for et kystsikringsprojekt af hele den østlige del af Køge. Både for mig personligt, men også for hele udvalget, siger Niels Rolskov, der er formand for Klima- og Planudvalget, Enhedslisten.

Planen er, at der etableres forskellige former for diger fra kommunegrænsen ved Solrød i nord til Køge Marina. Mod nord bliver der tale om et landdige med cykelsti på digets sydlige del og trampesti på den anden del.

På det sydlige dige er planen, at barrieren skal være selve strandvejen, som vil blive suppleret af et lerdige. Det er valgt frem for et stranddige, da flere sommerhusejere har udtrykt modstand mod et stranddige, som vil fjerne meget af udsigten og påvirke naturen negativt.

Læs også Stormflod i januar bliver endnu dyrere for Køge

Derudover kommer en sluse i havnen samt såkaldte mobile mure i centrum, der ligeledes skal beskytte byområderne mod oversvømmelser.

Borgerne betaler

Projektet forventes alt i alt at koste 100 millioner kroner, hvoraf kommunen birdrager med 10 millioner til blandt andet finansiering af cykelstien på et landdige, mens de berørte grundejere skal stå for finansieringen af de tilbageværende 90 millioner kroner.

Projektet har været drøftet i snart tre år, så jeg er ret sikker på, at hele byrådet vil tage i mod det med kyshånd og sikre, at vi kan komme viderer hurtigst muligt.

Niels Rolskov, Fmd., Klima- og Planudvalget, Køge, Enhedsl.

Selvom det lyder som et stort belød, der skal trækkes op fra borgernes lommer, så fordeles betalingen ud over en periode på 25 år. Det betyder, at borgerne i den fremlagte model kun skal betale et sted mellem 453 og 227 kr. pr. ejendom om året alt efter, hvilken risikozone deres ejendom ligger i.

- Projektet har været drøftet i snart tre år, så jeg er ret sikker på, at hele byrådet vil tage i mod det med kyshånd og sikre, at vi kan komme viderer hurtigst muligt, siger Niels Rolskov, Enhedslisten.

Højrisikozonen fastlægges øst for Københavnsvej/Vordingborgvej, mens risikozonen bliver mellem Københavnsvej/Vordingborgvej og motorvejen. Sydlig grænse for begge zoner er som udgangspunkt Sønder Viaduktvej/Marksvinget.

Projektet har været planlagt siden år 24. maj 2016, hvor byrådet besluttede at tage initiativ ti let kystsikringsprojekt, som forvaltningen sidenhen har arbejdet på.

Læs også Regeringen afviser fond til kystsikring

De berørte borgere vil modtage et personligt brev, hvis byrådet beslutter at godkende planerne og arbejde videre med den fremlagte model.

Hovedpunkter for kystsikringsprojekt i Køge:

1. Landdige i den nordlige del af kommunen, hvorpå der etableres en rekreativ cykelsti på den sydlige halvdel af diget fra Nordstranden til Revlen (Nord for Køgeegnes Renseanlæg) og eventuel en trampesti på den nordlige del.

2. Dige mellem Strandhusene og Strandvejen i den sydlige del af kommunen.

3. Sluse ved klapbroen i Køge Å i det samlede kystbeskyttelsesprojekt.

4. Bidragsmodel, hvor der fastlægges en, hvor der fastlægges en højrisikozone øst for Københavnsvej/Vordingborgvej og en risikozone mellem Københavnsvej/Vordingborgvej og motorvejen. Sydlig grænse for begge zoner er som udgangspunkt Sdr. Viaduktvej/Marksvinget. Nordlig grænse er Solrød Kommune.

5. Bidragene fordeles på ejerne af fast ejendom med en årlig fastsat promille af ejendomsvurderingen. Grundejere i højrisikozonen betaler det dobbelte af grundejerne i risikozonen.

6. Køge Kommune bidrager som ejer af fast ejendom med 10 mio. kr. til beskyttelse af eksisterende infrastruktur og merudgifter til etablering af rekreativ cykelsti.

7. Køge Kommune tager initiativ til oprettelse af et digelaug, der driver kystbeskyttelsesanlægget.  

 

 

 

 

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik