Klima: Køge skal kystsikres for 200 millioner

Køge Kommune vil beskytte Køge mod stormfloder fra Køge Bugt. Det kan blive den mest omfattende beskyttelse af en dansk kyst nogensinde.

Stingende verdenshave, stormfloder og ekstreme regnskyl.

De globale klimaforandringer skaber hovedbrud i alle kystbyer også i Køge. 

Køge Bugt er truet af stigende havvand og er udpeget som særligt risikoområde for oversvømmelser ved en eventuel stormflod. 

For at sikre områderne langs Køge Bugt har Køge Kommune sammen fået udarbejdet et løsningskatalog til kystsikring i samarbejde med rådgivningsfirmaet Niras.

 - En oversvømmelse fra Køge Bugt kan skabe store ødelæggelser langs hele kysten. Vi skal passe på borgerne, ejendommene og vores kommune, og derfor har vi lavet et bud på nogle løsninger, der skånsomt og med respekt for naturen kan sikre kysten mod oversvømmelser, siger Mette Jorsø, der er formand for Teknik- og Miljøudvalget i Køge.

Det er vides ikke endnu, hvilke løsninger, der kan lade sig gøre i praksis. Det skyldes blandt andet, at en del af kysten er særligt naturbeskyttelsesområde. Men de berørte grundejere vil blive inddraget i processen, inden det store arbejde med at beskytte kysten går i gang.

 

Borgermøde 9. juni

Ødelæggelser for 2 mia. 

Byområder langs kysten og flere hundrede meter ind i landet risikerer at blive oversvømmet hvis der ikke gøres noget for at sikre kysten.

Staten har vurderet, at en oversvømmelse, som den, der ramte Køge Bugt i 1872, kan give ødelæggelser for op mod to mia. kroner i Køge, mens det vil koste i omegnen af 200 mio. at beskytte kysten.

 - Vi har ikke haft en egentlig oversvømmelse i mere end 100 år, så jeg kan godt forstå, hvis det her virker lidt fjernt. Men vi er begyndt at se konsekvenserne af klimaforandringerne både i Danmark og ude i verden, så vi er nødt til at tage hul på debatten nu, siger Mette Jorsø.

Offentlig og privat finansiering

Udgiften til at kystsikre Køge Bugt skal fordeles mellem offentlige og private grundejere.

 - Det her kan blive en af de største kystbeskyttelsessager i danmarkshistorien. Derfor er det desværre ikke gratis. Vi håber dog, at vi kan lande på en løsning, der betyder, at grundejerne kan nøjes med en regning på omkring 600 kr. om året, siger Mette Jorsø.

Staten har tidligere medfinansieret kystbeskyttelse, fx langs Jyllands vestkyst. Derfor er blandt andre Køge Kommune lige nu ved at skrive et brev til Miljø- og Fødevareministeren, hvor de opfordrer til, at staten er med til at finansiere en del af udgiften med midler fra Stormflodsrådet. 

På borgermødet vil politikere fra Køge Byråd samt repræsentanter fra Køge Kommune og Kystdirektoratet præsentere løsningerne og den videre proces. På et senere tidspunkt bliver der en høring blandt de berørte grundejere. 

Kort over de berørte områder. Kilde: Køge Kommune
Kort over de berørte områder. Kilde: Køge Kommune

HER kan du se, om du er berørt grundejer ud fra de arealer, der med stor sandsynlighed vil blive oversvømmet ved en stormflod. 

Fakta om løsningskataloget

 

Mest læst i dag

Se flere

Mest læst i dag

Se flere

Natur

Lystfisker

”Træk en gammel sweater på…” - her finder du alle fiskestederne

Untitled collage

Store planer for lang å – betonen skal fjernes, og vandet skal flyde frit

Jellerødskoven i Kokkedal

Træer sprængt med dynamit for at hjælpe flagermus - borgere utilfredse med høje brag

Ryget Skov spærret

Spærrer skovstier med grene: "Det er chikane mod cyklister"

Køge

Forsiden lige nu

Se flere

På forsiden nu

Se flere