Danmarks største kystsikringsprojekt på vej i Køge

Byrådet i Køge har besluttet at arbejde videre med et kystsikringsprojekt, der skal sikre mod stormflod. Projektet er det hidtil største i Danmark.

Kystsikringsprojektet dækker hele Køge Kommune, og skal sikre mod stormflod. Foto: Mads Claus Rasmussen - Ritzau Scanpix

Teknisk kort over kystsikringsløsninger. Klik på billedet for at se det i en større udgave. Foto: Køge Kommune

Det største kystsikringsprojekt i Danmark kan være på vej i Køge Kommune.

Tirsdag aften besluttede byrådet at fortsætte arbejdet med et projektforslag, der kan beskytte kommunen mod stormflod op til 2,80 meter. Det skal blandt andet ske ved opførelse af diger og højvandssluser med kraftige pumper.

Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Dermed rykker projketet et skridt nærmere at blive realiseret.

- Jeg er glad for, at vi kan arbejde videre med et ambitiøst projekt, der beskytter hele kommunens kystlinje. Et højtvandsdige er ikke kun til gavn, når stormfloden rammer. Det øger trygheden for alle, der bor i kommunes kystnære områder, siger Niels Rolskov, formand for Klima- og Planudvalget.

I 2017 blev Køge ramt af en stormflod, der forårsagede store skader på byen.

Læs også Stormflod i Køge sprænger 24-årig rekord: Steg med over halvanden meter

Fælles finansiering

Det store projekt ved kysten skal finansieres af alle med fast ejendom, som bliver beskyttet af projektet. Boligejerne skal deles om udgiften til kystsikringen gennem et zonesystem. De, der bor i en højrisikozone, er udset til at skulle betale en årlig promille på 0,453 af den offentlige ejendomsværdi, mens de, der bor i risikozonen forventes en promille på 0,227.

Arbejdet med at anlægge kystsikringen forventes i at koste i omegnen af 100 millioner kroner.

Kystsikringsprojektet har været undervejs siden kommunen udarbejdede en risikoplan for kystzonen. Den viste, at en stormflod på 2,8 meter kan oversvømme boliger for ca. 16.000 mennesker og ødelægge for mindst 2 milliarder kroner i kommunens område.

Tidlinje over projektet

  • 2011      Kystdirektoratet udpegede hele det bebyggede kystområde ud til Køge Bugt fra Amager og ned til midten af Strandskoven som risikoområde for oversvømmelser ved stormflod og stigende havvandsspejl.
 
  • 2015      Køge Kommune udarbejdede en ”risikostyringsplan for kystzonen i forhold til stormflod fra Køge Bugt”.  Det største årlige tab i kommunen vil være ved en 100 års hændelse i år 2100, svarende til en nuværende stormflod på 2,21 meter, hvor det samlede økonomiske tab blev beregnet til 1,6 mia. kr. og boliger for ca. 15.000 mennesker vil blive oversvømmet.
 
  • 2015      Køge Kommune udarbejdede et katalog med løsninger, så kystområderne kan sikres mod oversvømmelser ved forskellige højder. Til løsningerne blev der også udarbejdet et skitseprojekt, hvor løsningerne er nærmere beskrevet og prissat.
 
  • 2016      9. juni afholdtes borgermøde i Ravnsborghallen – efter mødet modtog kommunen 22 høringssvar fra borgere og 6 svar fra virksomheder øst for Københavnsvej.
 
  • 2017      Køge Kommune foretog juridiske vurderinger og konsekvensvurderinger af landdige og klitdige i nordlige del. Der blev desuden foretaget undersøgelse af baggrundstilstrømning fra oplandet til Køge Å. Det endelige dispositionsforslag blev udarbejdet.
 
  • 2018      20. marts 2018 vedtog Køge Byråd at fortsætte med detaljeprojektering af storm- og kystsikring for Køge Kommunes kystlinje.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik