Opfordrer borgere til at hjælpe sjældne arter - kommune giver tilskud til private søer

Borgere i Køge Kommune kan frem til den 1. oktober søge om tilskud til at anlægge en sø på deres grund.

Har du gået og drømt om at kunne se på din egen sø, når du kigger ud i baghaven? 

Hvis svaret er ja, og hvis du bor i Køge, så er der gode nyheder: Køge Kommune tilbyder nemlig tilskud, hvis man ønsker at anlægge en sø i sin have, og der kan søges om op mod 20.000 kroner til anlæggelsen frem til 1. oktober 2021.

Årsagen er, at det gavner naturen og dyrelivet. Mere bestemt truede paddearter som den store vandsalamander og springfrøen, som Køge har en særligt stod bestand af. 

Udover at være sjældne i Danmark, er disse arter også sjældne i hele EU. Ifølge EU's miljødirektiver er Køge Kommune derfor forpligtet til at passe på arterne, og en af måderne man kan gøre det på, er ved at udvide antallet af egnede levesteder i kommunens område.

På den baggrund kan man også søge om tilskud til at oprense en eksisterende sø, så forholdene bliver gunstige nok til de sjældne padder.

- Det er jo vores fornemmeste opgave at passe på det rige dyreliv, vi har her i kommunen, og det har vi brug for alles hjælp til. Derfor har vi valgt at give dette tilskud til etableringen af søer igen i år, da vi kan se, at det virker, og at det skaber bedre vilkår for paddelivet, siger Niels Rolskov (EL), formand for Klima- og Planudvalget i Køge Kommune.

Køge Kommune har også tidligere givet tilskud til anlæg af søer i kommunen, og i årene 2019-2020 blev der bevilget tilskud til ti nye eller restaurerede søer. Der gives maksimalt 20.000 kroner til anlæg af søen.

Sådan søger du: