Nyt forskningsprojekt: Beton på havbunden skal skabe frodigt dyreliv under overfladen

Kan beton være et godt levested for fisk? Det spørgsmål vil foreningen 'Køge Bugt Stenrev' forsøge at svare på gennem sit nye forskningsprojekt ”Circle Reef”, som måske snart kan få fiskene i Køge Bugt til at ånde lettet op.

Det kan for nogle måske være svært at forestille sig, at beton kan erstatte naturlige stenrev i havet og være med til at skabe mere fiskeliv. Men det prøver Foreningen Køge Bugt Stenrev nu alligevel kræfter med.

- Det er ikke sikkert, at det kan lade sig gøre, men vi vil gerne undersøge mulighederne for det og vise, at man kan gøre en indsats for at betonen, vi bruger mange steder, kan genbruges, siger formanden for Foreningen Køge Bugt Stenrev, Allan Scheller.

Tanken bag det nye forskningsprojekt er at finde ud af, om ren beton uden eksempelvis tungmetaller og jern, har den samme positive effekt på havklimaet, som naturlige stenrev har.

Selvom Allan Scheller ikke med sikkerhed kan sige, at betonen medvirker til et frodigt havmiljø, så er han spændt på resultatet.

- Vi tror på, at det virker, fordi vi har set det ved for eksempel betonelementer ved bunden af broer og vindmøller, forklarer formanden.

Ifølge professor i havmiljø på Århus Universitet, Stiig Markager, vil det dog i stedet være fordelagtigt at kigge mod Norge, der har et overskud af naturlige sten fra tunnelbyggerier, som de vil af med.

- Jeg vil foreslå, at man bruger dem. Det er ikke naturlige sten fra Danmark, men det er natursten i udgangspunktet, siger Stiig Markager.

Hvorfor er stenrev gode for havmiljøet?

  • Stenrev danner grundlag for liv hele vejen op gennem fødekæden.


  • Ud over alt det liv, der sidder fast på selve stenene, er revene også levested for mange fritlevende dyr som f.eks. søstjerner, fisk og krabber.


  • Havets pattedyr, såsom sæler og den lille hval, marsvinet, ses ofte omkring stenrevene, hvor de søger føde.


  • Hvis revet har sten, der rager op over vandoverfladen, benyttes disse sten ofte som hvileplads af både sæler og fugle.


  • De huledannende stenrev skaber levesteder mellem stenene til stor glæde for bl.a. fiskeyngel, krabber og hummere.Kilde: Danmarks Naturfredningsforening


Kæmper for bedre havmiljø

Det ligger højt på foreningens dagsorden at få livet under havoverfladen til at blomstre og ånde igen. Forskningsprojektet ”Circle Reef” er nemlig kun ét underprojekt ud af de seks, som foreningen har arbejdet på i forbindelse med hovedprojektet ”Køge Bugt Marine Park”, der strækker sig langs kysten fra Ishøj til Stevns.

Fyrsten, Det Biogene Rev, Formidlingsrevet ved Køge Marina Park, Havformidlingscenteret og Fiskehotellet er navnene de resterende projekter, som foreningen har på tegnebrættet og som har modtaget en samlet bevilling på 9,6 millioner fra Velux-fonden.

Her er foreningens overordnede mål blandt andet også at etablere naturlige stenrev i Køge Bugt for at genskabe fiskenes levesteder og forbedre vilkårene for havmiljøet og biodiversiteten i Køge Bugt.

Kortet viser oversigten over de projekter som Foreningen Køge Bugt Stenrev har på tegnebrættet. I topper ser man “Cirlce Reef”, som vil teste, om beton kan skabe gode forhold for fiskene i bugten.
Kortet viser oversigten over de projekter som Foreningen Køge Bugt Stenrev har på tegnebrættet. I topper ser man “Cirlce Reef”, som vil teste, om beton kan skabe gode forhold for fiskene i bugten.
Foto: Grafik: Emma Røhrmann Polauke

Stiig Markager er enig i, at foreningens overordnede formål med at etablere naturlige stenrev i Køge Bugt er godt, men peger dog på, at slammet, der de sidste uger er blevet dumpet i Køge Bugt i forbindelse med etableringen af Lynetteholmen, kan medvirke til, at noget af den positive effekt kan risikere at blive taget af, hvis stenrevene er placeret for tæt på slammet.

– Stenrev er en god komponent i biodiversiteten, og dér kommer slam ind som en negativ faktor, da det gør vandet meget uklart, siger professoren.

Ifølge Allan Scheller kommer det dog ikke til at blive noget problem, da han mener, at afstanden mellem stenrevene og dumpningen af slam er for stor til, at der kan ske en påvirkning.

Denne artikel er blevet til i et samarbejde med journalistuddannelsen på RUC.


_

_


Mest læst i dag

Se flere

Natur

Flamingo2

playKaos i Berlin Zoo: Nu skal masse-vaccinationer forhindre samme scenarie i København

60_percent

playFugleinfluenza tvinger Johannes høns under tag: "Ikke den rigtige beslutning"

20161227-141401-A-3558x1998ma

Sværm af stjerneskud vil lyse himlen op natten til fredag

hryhrh (2)

Fænomen fik Sussie til at spærre øjnene op: "Det er som om, foråret er kommet for tidligt"


Køge


Forsiden lige nu

Se flere