Camilla starter forening for at redde skov fra at blive fældet - men hun har tiden imod sig

Som driftsskov skal Præsteskoven i Herfølge fældes til august og træet sælges. Camilla Nihøj har startet en forening for at købe skoven og redde den fra fældning.

Når Camilla Nihøj åbner vinduerne, bliver hun mødt af skøn natur. Hendes hus grænser op til Præsteskoven, der er en gammel bøgeskov i Herfølge.

Desværre er det måske snart slut med skov i området. 

Præsteskoven er en driftsskov, der er ejet af Vallø Stift, og ifølge planerne skal 80 procent af den fældes til august - til stor ærgrelse for Camilla Nihøj.

- Det er en tragedie og et stort tab. Vi bliver samlet i vores miljø omkring den. Hvis det forsvinder, hvad er der så tilbage?

Camilla Nihøj har derfor i samarbejde med sin mand søsat en redningsplan for skoven. Planen er at starte en forening og købe skoven af Vallø Stift. Stiftet er ifølge Camilla Nihøj indtil videre er åben overfor planen.

camilla nihøj 2
Foto: Camilla Nihøj

Dog drejer det sig ifølge Camilla Nihøj om et beløb på op mod fire millioner kroner, og hun har nu henvendt sig hos Køge Kommune for hjælp til projektet. Det skal dog gå stærkt, da Vallø Stift skal have tilsagn fra Køge Kommune senest på fredag, hvis skovrydningen skal bremses.

- I dialog med Køge Kommune har jeg sendt et forslag i sidste uge, der skal tages op i den her uge, siger Camilla Nihøj.

Håbet er, at kommunen vil betale halvdelen af prisen for skoven og yde et lån til resten af købesummen. Et lån, Camilla Nihøj vil tilbagebetale med medlemskaber, sponsorater og skovbeviser gennem foreningen. 

Forslaget behandles i Økonomiudvalget på et møde senere på ugen. Hos SF i Køge Kommune er der opbakning til forslaget om en kommunal håndsrækning til køb af skoven.

- Jeg synes, det er en rigtig god ide. Jeg håber, man kan finde en måde at købe den på, og vi kommer til at strække os så langt, vi overhovedet kan for at være med til at finde pengene, siger Thomas Kielgast fra SF.

præsteskoven rettet 2
Foto: Camilla Nihøj

Følelsen af skov forsvinder

Det er i fuld overensstemmelse med loven at fælde træerne i en driftsskov, og da der i dette tilfælde også er tale om en fredsskov, kræver loven desuden at træerne, der fældes, bliver genplantet.

Dog er der planer om at genplante egetræer, og derfor vil der ifølge Camilla Nihøj gå i omegnen af 50 år, før følelsen af skov kommer tilbage. Til stor ærgrelse for de mange af lokalområdets beboere, der benytter skoven rekreativt:

- Den ene lørdag talte min mand og jeg 221 mennesker, der gik gennem indgangen til skoven. Og det er bare den indgang, der ligger ved os, siger Camilla Nihøj.

Udsigt til Præsteskoven fra Camilla Nihøjs have.
Udsigt til Præsteskoven fra Camilla Nihøjs have.
Foto: Camilla Nihøj

Naturbeskyttelse og biodiversitet

Hvis det lykkes at bevare Præsteskoven, kommer den stadig til at undergå forandring, siger Camilla Nihøj. Der skal laves nogle rydninger og noget mere beplantning i underskoven for at øge biodiversiteten, og så skal den omdøbes til Herfølges Folkeskov.

Og så huser skoven desuden, ifølge Camilla Nihøj, springfrøer, der er fredet under et EU-direktiv.

Der er for nylig fundet æg fra springfrøer i vandhullerne langs skoven, og da disse ofte lever i skovrydninger i stedet for ynglehuller, er det nærliggende at tænke, at frøerne holder til i skoven. Dette fund kan dog ikke bremse en eventuel skovrydning, siger Camilla.

- Processen med at stoppe det tager for lang tid, men hvis vi køber den, kan vi redde den.

Dog har hun ikke tænkt sig at give op, hvis Køge Kommune skulle beslutte ikke at støtte projektet.

- Så må jeg have en ny dialog med Vallø Stift og spørge, om de vil strække sig i et eller andet omfang, så vi kan skaffe pengene. Der er mange mennesker, der går op i naturen i dag, og jeg tror ikke, de er blege for at spytte i kassen uden at tænke "hvad får jeg ud af det?"