Uenighed i boligselskab: Bestyrelse vil smide familier ud efter Paludan-demo

Et ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal nu bekræfte den beslutning, som et flertal i bestyrelsen har vedtaget.

Mandag aften behandlede boligselskabet fsb’s organisationsbestyrelse endnu engang sagen om, hvorvidt tre familier i fsb Blågården skal smides ud af deres boliger, efter at et eller flere familiemedlemmer er idømt ubetingede fængselsstraffe på op til ni måneder i forbindelse med optøjerne imod Rasmus Paludan på Blågårds Plads den 14. april 2019.

Og der var ikke enighed.

Et flertal i bestyrelsen, der er den daglige, politiske ledelse, besluttede at fastholde opsigelserne. De mener ikke, det skal være lægmands vurdering at tage beslutning om, hvorvidt beboere skal sættes ud af deres lejemål. 

Det er alene administrationens fagprofessionelle opgave.

Det skriver fsb på sin hjemmeside.

- Det er administrationens ansvar og pligt at forvalte gældende lovgivning, herunder for eksempel husordenssager, restancesager samt sikre god ro og orden i afdelingerne, lyder det.

At fastholde opsigelserne af lejemålene går imod den beslutning, der blev taget af fsb’s repræsentantskab i slutningen af august. Her var der nemlig flertal for at trække opsigelserne tilbage. Repræsentantskabet er fsb's øverste myndighed.

Netop beslutningen i repræsentantskabet er baggrunden for at tre ud af de tilsammen 11 medlemmer i fsb’s bestyrelse mener, at opsigelserne bør trækkes tilbage. 

- De mener, at fsb’s repræsentantskab har kompetence til at træffe en sådan beslutning, og at deres beslutning skal følges, skriver fsb.

Endvidere fremhæver de tre medlemmer, at beboerne i Blågården på et ekstraordinært afdelingsmøde har tilkendegivet, at de ikke finder beboerne i de tre lejemål utryghedsskabende.

Uenigheden i bestyrelsen gør, at flertallet har besluttet, at der hurtigst muligt vil blive indkaldt til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde. Her ønsker de at få deres beslutning bekræftet af repræsentantskabet. Datoen for dette møde er endnu ikke fastlagt.

Landsret har godkendt udsmidning

Opsigelserne af de tre familier faldt, efter at familiemedlemmer den 14. april i 2019 smed blandt andet sten efter den daværende folketingskandidat Rasmus Paludan fra Stram Kurs, da han gennemførte en demonstration på Blågårds Plads, som udviklede sig voldeligt.

Urolighederne førte til, at flere personer efterfølgende blev idømt ubetingede domme - heriblandt  medlemmer af de tre pågældende familier.

Fsb, der er hovedstadens største almene boligselskab, har bedt familierne fra afdeling Blågården om at forlade deres lejemål, fordi medlemmer af husstandene deltog i optøjerne.

En lov fra 2018 betyder, at boligselskabet har mulighed for at smide en hel familie ud af en ejendom, såfremt en af beboerne har begået en ud af en række overtrædelser inden for en radius af en kilometer fra ejendommen.

Østre Landsret stadfæstede den 6. september en tidligere afgørelse i boligretten, der gav fsb medhold i at de gerne må smide en hel familie ud af sit lejemål.  

En anden familie fra Blågården har også anket deres sag til Østre Landsret, mens en tredje familie afventer at få sagen for boligretten.

Boligselskabet fsb administrerer de mere end 800 lejemål i Blågården og holder fast i opsigelsen af de tre lejemål.
Boligselskabet fsb administrerer de mere end 800 lejemål i Blågården og holder fast i opsigelsen af de tre lejemål.

Stor modstand blandt beboere

Fra fsb har det det længe lydt, at begrundelsen for opsigelserne har været, at lovgivningen kræver, at selskabet skal sikre ro og orden og skabe tryghed for beboerne.

Boligselskabet har i den forbindelse lænet sig op ad paragraf 90 i almenlejeloven, der siger, at selskabet kan opsige beboere i bestemte situationer - og at opsigelsen også kan omfatte deres familier.

Loven og boligselskabets beslutning har mødt stor modstand blandt kvarterets beboere, som finder den uretfærdigt.

Derfor blev der i begyndelsen af august indkaldt til ekstraordinært afdelingsmøde i fsb Blågården, hvor langt størstedelen af de fremmødte stemte for, at ophævelsen af de tre lejekontrakter skulle trækkes tilbage.

Til stede var 180 husstande og 68 fuldmagter. Hver husstand og hver fuldmagt repræsenterede to stemmer hver. Resultatet blev, at 490 stemte for, mens kun seks stemte imod.

Se TV 2 Lorrys indslag fra juli om konflikten mellem fsb's beboere og boligselskabet her:

Tre børnefamilier står til at blive smidt ud af deres boliger på Nørrebro, der administreres af fsb Blågården. Det skyldes at et familiemedlem fra hver af de tre boliger har fået en ubetinget dom efter optøjerne, der opstod under en demonstration afholdt af Stram Kurs partileder Rasmus Paludan i 2019.