Udskudt Tour-start og fodbold-EM giver København millionregning

Udskydelsen af de to enorme sportsbegivenheder i København fører til ekstraudgifter, som til dels skal dækkes af kommunens pulje til megaevents.

Posen bliver rystet i Københavns Kommunes Megaeventpulje, som er en konto øremærket store kulturbegivenheder i byen.

Her skal der både fiskes millioner op fra brønden til at lappe merudgifter til udskudte sportsbegivenheder, mens andre millioner er faldet tilbage i brønden, fordi begivenheder er blevet aflyst eller flyttet.

Det fremgår af en status fra kommunens økonomiforvaltning.

De to kronjuveler i Københavns diadem af store begivenheder de kommende år – værtskaberne for EM i fodbold i 2021 og Tour de France-starten i 2022 – bliver således mindst to millioner dyrere for kommunen end først budgetteret.

Det sker, fordi den verdensomspændende coronakrise har ført til, at begge de store events er blevet udskudt med et år hver især. Både udskydelserne og de nye omstændigheder fører til øgede udgifter i forbindelse med værtskaberne.

EM bliver syv procent dyrere for kommunen

For at kunne agere værtsby for fire kampe ved EM i fodbold i sommeren 2021 skal kommunen hive yderligere 1,24 millioner kroner op af Megaeventpuljen.

Pengene skal blandt andet bruges til at sikre et beredskab for covid-19 og forlænget administration og projektledelse.

Dette tal lægges oven i Københavns Kommunes allerede eksisterende udgifter til EM-værtskabet på lidt over 18 millioner kroner.

Det betyder med andre ord, at det udskudte EM gør det københavnske værtskab omkring syv procent dyrere for Københavns Kommune. Udgifterne kan dog vokse i takt med, at EM-slutrunden nærmer sig.

- Det skal dog pointeres, at kravene til for eksempel publikumshåndtering, hygiejne og sikkerhed kan ændre sig i takt med eventuelle ændringer i for eksempel coronasituationen. Kommer der store forskydninger i forhold til den virkelighed, vi kender i dag, kan det ikke udelukkes, at det vil påvirke budgettet for de to events, skriver Økonomiforvaltningen i et skriftligt svar til TV 2 Lorry.

Mindre ekstraregning for Tour-start

For Tour de France-starten er merudgiften mindre set i forhold til den samlede pris for Københavns Kommune.

Økonomiforvaltningen estimerer, at den udskudte Grand Départ i første omgang fører til en ekstraudgift på 0,7 millioner kroner.

Udregnet i procent udgør det en relativt beskeden fordyrelse set i forhold til de 46,8 millioner kroner, Københavns Kommune indtil udskydelsen forventede at skulle bruge på Tour de France-starten.

- For Tour de France gælder det fortsat, at der i eventbudgettet ikke er medregnet årsværk til den generelle kommunale projektledelse. Dermed indgår disse udgifter heller ikke i den ekstrabevilling, oplyser Økonomiforvaltningen - dog uden at meddele, hvor meget de forlængede årsværk beløber sig til.

Megaeventpuljen

To aflyste events frigiver midler

Ekstraudgifterne til de to udskudte sportsbegivenheder betyder dog ikke, at Megaeventpuljen er ved at løbe tør for penge.

Paradoksalt nok har coronakrisen nemlig ført til, at der nu er flere midler i puljen end før.

Det skal forklares med, at to store sportsbegivenheder til planlagt afholdelse i København i år og næste år har valgt at aflyse.

I sommeren kom det frem, at VM i Idrætsgymnastik, som over 14 dage i oktober næste år skulle have fundet sted i Royal Arena, er aflyst, mens arrangørerne bag det internationale sejlsportsstævne SailGP tidligere på måneden annoncerede Aarhus – og ikke som ventet Refshaleøen – som vært for næste års stævne.

Aflysningen af de to sportsbegivenheder sender henholdsvis 6 og 2,7 millioner tilbage i kommunens pulje til store events, der derfor har 14,41 millioner kroner stående på kontoen.

Alle forpligtigelser nu afklaret

Tirsdag eftermiddag nikkede politikerne på Københavns Rådhus uden indsigelser godkendende til ekstraudgifterne til fodbold-EM og Tour de France-starten på et møde i Økonomiudvalget.

- Jeg tror, alle har forståelse for, at der er ekstraudgifter forbundet med at flytte to så store events, og der har det været en indsats for alle på Rådhuset at sikre, at hele udgiften ikke kun landede i skødet på Københavns Kommune, siger udvalgsmedlemet Jonas Bjørn Jensen (S) til TV 2 Lorry.

Med ekstraudgifterne på 1,24 millioner til EM i fodbold og 0,7 millioner til Tour de France-starten dækker kommunen de udgifter, den over for arrangørerne Uefa og A.S.O. har forpligtiget sig til.

Kommunen kan dog aktivt vælge at ville bruge endnu flere penge på de to events, for eksempel ved sociale begivenheder som optakt til de to sportsbegivenheder.