Trods større indsats – stadig mange spritbilister på vejene

Intet mindre end 717 bilister blev landet over sigtet for spirituskørsel, hvor 90 af bilisterne kørte i Københavns politikreds.

Én øl for meget til familiefesten lyder for nogle uskyldigt – men den ene øl kan have fatale konsekvenser.

Hen over sommeren – fra den 15. juni til og med den 26. juli – gennemførte politiet landet over en målrettet indsats mod spirituskørsel.

Resultatet er noget nedslående. For i kontrolperioden blev der sigtet 717 bilister for spirituskørsel, hvoraf tæt på 200 af dem er registreret i hovedstadsområdet.

Sidste års kontrolperiode

Sidste år sigtede politiet i gennemsnit cirka 503 bilister om måneden for spirituskørsel. Og dermed ligger resultatet af den kontrolperiode, de netop har gennemført, noget over tallene fra sidste år.

Og det er tal, der bekymrer Christian Berthelsen, der er politiassistent hos Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.

- Set i forhold til landsgennemsnittet per måned for sigtelser for spiritus- og narkokørsel ærgrer det mig, at antallet af sigtelser fortsat ligger højere i denne kontrolperiode, men jeg glæder mig over, at vi får fjernet disse bilister fra vejene, således de ikke er til fare for andre trafikanter, siger han.

Fokus på spirituskørsel 

Politiet har koordineret indsatsen hen over sommeren med Rådet for Sikker Trafiks kampagne Stop Spirituskørsel. Indsatsen fungerede som en kontrol med bilister for at tjekke, om de var påvirket af alkohol.

Spirituskørsel er et af ti fokusområder i Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan, der har til formål at nedbringe antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken.

Og til trods for det store fokus på spirituskørsel, så ærgrer det Christian Berthelsen, at der stadig er mange, der vælger at køre med for meget alkohol i blodet.

- Rusmidler og trafik er en rigtig dårlig kombination og med den konstante fokus samfundet har på dette, så skuffer det mig, at så mange vælger at køre alligevel velvidende, at det kan koste dem selv eller andre livet, siger han.

Selvom der stadig er for mange spiritusbilister på vejene, så er der alligevel sket et markant fald i dem i Københavnsområdet siden sidste år. Hvor der sidste år var registreret 174 sigtelser af spirituskørsel i København - var der i år 90.

Der er også opløftende tal at finde, hvis man kigger på tallene over de seneste år, hvor der er konstateret et stort fald i antallet af spiritusbilister. I 2007 blev 11.700 sigtet, hvor der i 2019 var lidt over 6000.

I samme periode er antallet af spiritusulykker mere end halveret fra knap 2.800 til lidt over 1.300.