Trods flertal i to udvalg: Mindretal bremser igen skilsmisse med firma bag Nemlig.com

Også i Københavns Kommunes sundheds- og omsorgsudvalg var der et stort flertal for at ophæve kontrakten med Intervare, men også her krævede mindretal sagen standset.

Trods et bastant flertal for at ophæve kontrakten før tid med dagligvareleverandøren Intervare, der er moderselskabet til Nemlig.com, med det samme, skal den endelige beslutning alligevel trækkes igennem et ekstra kammer på Københavns Rådhus.

Onsdag var et politisk flertal i Socialudvalget enige om at bryde kontrakten med det omdiskuterede firma, men så krævede et mindretal sagen standset og sendt til Borgerrepræsentationen.

Og torsdag gentog den historie sig i kommunens sundheds- og omsorgsudvalg.

Det fortæller sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF) til TV 2 Lorry.

- Det er ærgerligt, for det er unødig forhaling af sagen, og afgørelsen er jo givet. Men det er mindretallets ret at bringe beslutningen til standsning og sende den til Borgerrepræsentationen, siger hun.

Otte medlemmer på tværs af SF, Socialdemokratiet og Enhedslisten stemte for at rive kontrakten i stykker med Intervare, mens Konservative, Radikale Venstre og Venstres tre medlemmer stod sammen om at hive i bremsen.

Og det ærgrer i den grad fagborgmesteren.

- For alles skyld havde det været godt at få sat et sidste punktum i sagen, så det ikke efterlader kommunens ældre borgere og chaufførerne i en usikker situation, hvor de skal gå nogle uger endnu uden endegyldig beslutning, siger Sisse Marie Welling (SF) til TV 2 Lorry.

Sagen om Intervare og Københavns Kommune:

Deja-vu fra gårsdagens afstemning

Ganske som ved gårsdagens møde i Socialudvalget var de røde partier ellers klar til at træffe en endelig beslutning om at ophæve kontrakten med Intervare med det argument, at selskabet ikke har rettet op på en række problematiske forhold blandt selskabets chauffører.

At droppe samarbejdet var netop, hvad kommunes eget indsatsteam mod social dumping anbefalede politikerne at gøre på mødet.

Blandt andet har kommunens kontrol med Intervare tidligere afsløret underbetaling og dårlige arbejdsforhold hos de ansatte.

quote I mine 12 år i Københavns Kommune har jeg aldrig oplevet noget lignende

Sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF)

Og fordi selskabet ifølge det politiske flertal ikke kan dokumentere tilstrækkeligt, at disse forhold er bragt i orden og vil fortsætte med at være i orden i fremtiden, var de tre røde partier klar til at rive kontrakten med det omdiskuterede firma i stykker, fortalte socialborgmester Karina Vestergård Madsen (EL) i går.

- Intervare har ikke levet op til de arbejdsklausuler (tiltag, der skal sikre ansattes løn og arbejdsvilkår, red.), som de frivilligt har skrevet under på, da de vandt udbuddet. Når et bredt flertal vedtager en række arbejdsklausuler, og vi siden erfarer, at leverandøren ikke efterlever dem, så er det vigtigt, at vi rent faktisk går ind og forholder os til det, lød det fra Karina Vestergård Madsen onsdag.

Sisse Marie Welling (SF) supplerer:

- I mine 12 år i Københavns Kommune har jeg aldrig oplevet noget lignende. Vi skal kunne regne med, at vores samarbejdspartnere behandler deres medarbejdere ordentligt og giver dem en fair løn. Og det er uanset, om der er tale om ansatte eller underleverandører. Jeg havde håbet, at vi kunne sætte punktum i sagen nu, for jeg synes ærligt talt ikke længere det er anstændigt over for hverken de ældre, der må leve med usikkerheden, eller over for chaufførerne, at vi ikke er kommet frem til en konklusion endnu.

Ventes endeligt vedtaget i starten af februar

Ifølge Kommunestyrelsesloven kan ethvert medlem af et kommunalpolitisk udvalg standse udførelsen af en beslutning, der er truffet af udvalget, ved at erklære, at man ønsker sagen indbragt til afgørelse af Borgerrepræsentationen.

Det gælder for sager, som ellers ikke skal videre og vedtages endeligt i Borgerrepræsentationen.

Og det er netop denne ret, som Konservative, Radikale Venstre og Venstre har valgt at gøre brug af ved begge udvalgsmøder.

- Det Konservative Folkeparti er uenig med et flertal i udvalget og har derfor valgt at standse sagen, fortalte Karina Bergmann (K) onsdag til TV 2 Lorry, hvor hun også afviste at uddybe årsagen mere konkret, da store del af sagen er af fortrolig karakter.

Er det ikke bare at udsætte beslutningen?

- Vi mener, det er den forkerte beslutning (at opsige kontrakten, red.). Vi kunne godt bare erkende, at der ikke er flertal for og stemme imod, men vi mener bare ikke, at det bliver det sidste i denne her sag, siger hun og fortsætter:

- Jeg frygter, at der kan komme vidtrækkende konsekvenser, hvis vi ophæver kontrakten.

Intervare har i over 20 år leveret dagligvarer til ældre og udsatte borgere på social- og ældreområdet i Københavns Kommune, som ikke selv kan klare de daglige indkøb.

Kontrakten med Intervare står til at udløbe ved udgangen af april måned.

Det ventes, at den endelige afgørelse om at ophæve med selskabet træffes af Borgerrepræsentation den 3. februar 2022.

Hvad undrer du dig over?