Tre tiltag skal sikre mindre Metro-støj: "Tvivler på gevinst"

Metroselskabet vil hen over sommeren teste tre forskellige tiltag, der skal dæmpe støjen fra metro-togene, men optimismen er til at overse hos en af de berørte borgere.

29. september 2019 stod folk i kø for at komme ud og køre en tur i den nye cityring, der endelig åbnede efter ni måneders forsinkelse.

Men da festlighederne forstummede, og det blev hverdag igen, så var der nogle beboere rundt om på Frederiksberg og København, der måtte indse, at hverdagen for dem ikke var, som den plejede.

De kunne pludselig høre metrotogene inde i lejlighederne både nat og dag. I alt har 438 henvendt sig og klaget over støjen fra metroen siden december 2019.

quote Jeg håber, der er forbedringer, men superoptimist er jeg ikke

Kjeld Lykke, beboer

Én af dem, der kæmper for mindre metrostøj, er Kjeld Lykke fra Østerbro, der også er en af initiativtagerne bag borgergruppen "Nej til metrostøj". Borgergruppen sendte 14. juni et åbent brev til alle politikere på Københavns Rådhus og en række andre aktører.

Heri gjorde de det klart, at de ønskede at få gjort noget ved metrostøjen, som de kalder 'en direkte trussel mod vort helbred, vor velfærd og livsglæde''.

Nu ser det ud til, at deres bøn om at få reduceret støjen er blevet hørt.

I hvert fald oplyser Metroselskabet i et notat, at de vil teste tre konkrete tiltag og indhente yderligere data, der kan hjælpe til at afdække årsagerne til støjen, der opstår på baggrund af vibrationsniveauerne.

Helt konkret vil man arbejde med test af smøring, sporviddeudvidelse og korrektiv slibning. Tiltag der ikke vil få betydning for driften og de passagerer, der hver dag benytter sig af metroen, oplyser Metroselskabet i notatet.

Tvivler på effekt

Metroselskabet forventer, at resultaterne af testene vil vise sig i en reducering af antallet af hørbare tog og dermed også antallet af naboer, der føler sig generet.

Men samme optimisme deles ikke hos Kjeld Lykke.

- Hvis jeg skal være ærlig, så tror jeg ikke umiddelbart, at der ikke er nogen gevinst. Jeg håber, der er forbedringer, men superoptimist er jeg ikke, siger han til TV 2 Lorry.

Skepsissen kommer efter et møde med en sagkyndige ingeniør fra rådgivningsfirmaet Rambøll, der står bag støjrapporterne for Metroselskabet.

- Vi (Nej til metrostøj, red.) har fået en gennemgang fra Rambøll om rapporten, og der var det min overbevisning, at ingeniøren bag ikke mente, at de her tre tiltag vil have den store effekt.

Alligevel glæder Kjeld Lykke sig over, at Metroselskabet igangsætter de tre forskellige tests.

- Det er på tide, at Metroselskabet nu kommer i gang at teste de muligheder. Det, man har kørt på indtil nu, er skinneslibning og hjulafretning. Det er de to ting, man har arbejdet på, siden man åbnede cityringen. Jeg har til dato ikke oplevet nogen forbedringer i forhold til de tiltag.

Stadig meget støj

Metroselskabet har løbende forsøgt sig med tiltag, der skal reducere støjen fra togene, men det har endnu ikke haft nogen effekt, andet end af støjen har ændret karakter, forklarer Kjeld Lykke

- Støjen er stadig generende. Tidligere var det en jævn støj, nu er det meget svingende. Nogle gange er der helt stille, andre gange er der meget høj støj.

Metroselskabet oplyser ikke i notatet, hvornår den endelige analyse af de tre test vil ligge klar, men de gør det klart, at 'det igangværende analysearbejde er tidskrævende og omfattende'.

Start med at rette op på de støjproblemer den eksisterende metro allerede giver, mener metrostøjplagede københavnere.