Transport af københavnernes bioaffald bliver mere CO2-venlig

I fremtiden kan københavnernes madrester blive omsat til biogas i Solrød og ikke, som nu, uden for Slagelse. Det vil spare en masse CO2 på transporteringen af affaldet.

Bioaffald i Københavns Kommune får kortere vej til det anlæg, der skal omdanne affaldet til biogas.

I dag transporteres madaffaldet til Slagelse, men fremover skal madresterne i stedet ende i Solrød. Dermed vurderes det, at transportens CO-aftryk bliver reduceret med 67 procent, oplyser Københavns Kommune.

Den nye løsning kræver dog, at Amager Ressourcecenter, også kaldet ARC, laver et forbehandlingsanlæg, der kan forberede madaffaldet, inden det kan omdannes til biogas i Solrød.

OM AMAGER RESSOURCECENTER

Et forbehandlingsanlæg kræver en investering på 62 millioner kroner, og det initiativ har politikerne i Københavns Kommunes Teknik- og Miljøudvalg nu nikket ja til.

Bioaffald på Amager Ressourcecenter.
Bioaffald på Amager Ressourcecenter.
Foto: TV 2 Lorry

Alternativet var at etablere et komplet forbehandlings- og biogasanlæg på enten Prøvestenen eller Avedøre Holme. Men det ligger langt fra landbrugsjord og vil ifølge kommunen øge transportbelastningen af restproduktet, der skal ud på markerne, og dermed transportbelastningen samlet set.

Det er også over dobbelt så dyrt. Samtidig vil et anlæg et af de to steder være placeret i tæt på bymæssig bebyggelse, hvilket som udgangspunkt ifølge planlovgivningen ikke er hensigtsmæssigt for et affaldsbehandlingsanlæg af denne type på grund af mulige miljømæssige gener.

Anlægget i Solrød ligger i åbent land med god afstand til tættere boligbebyggelse og tæt på en motorvejstilslutning.

Mest læst i dag

Se flere

Mest læst i dag

Se flere

Miljø

Affaldsindsamling

Nu skal der samles affald: Danmark i kamp mod take-away-emballage

flagermus

Flagermus skaber koks om længe ventet vejprojekt, der skal løse årtiers køkørsel

AMDR_Dampvarme_FP

Slut med skoldhed damp i københavnske varmerør

gasflasker

Livsfarligt affald: Skraldemand nær ramt af gaseksplosion

København

Forsiden lige nu

Se flere

På forsiden nu

Se flere