Trængselsafgift for køretøjer kan være på vej i København

Elbilkommissionen ønsker at se på, om det giver mening at indføre en afgift i København og på Frederiksberg.

Fremover kan bilister, der kører i miljøzonerne i København og på Frederiksberg, måske komme til at hoste op med penge til en såkaldt trængselsafgift.

Det fremgår af den anden delrapport fra Kommissionen for grøn omstilling af personbiler, som bliver præsenteret fredag.

- Kommissionen anbefaler, at der igangsættes et projektarbejde med henblik på en dybdegående analyse af effekterne, herunder også fordelingseffekter samt omkostninger og teknologiske udfordringer ved kontrol og administration, af en trængselsafgift i miljøzonen i København og Frederiksberg, før der kan træffes beslutning om at indføre en sådan afgift.

- En trængselsafgift kan endvidere potentielt fungere som en trædesten til en national kilometerbaseret vejafgiftsordning, lyder det i rapporten.

Regeringen afviser

Regeringen er dog ikke fortaler for trængselsafgifter. 

Det siger transportminister Benny Engelbrecht (S) fredag ved et pressemøde i Transportministeriet.

Benny Engelbrecht siger i en uddybning til Ritzau, at han ikke mener, at en trængselsafgift i København og på Frederiksberg vil kunne få mange til at fravælge bilen til fordel for den kollektive trafik.

- Det forudsætter, at den kollektive transport er der som et reelt alternativ.

- Og dér må man sige, at det halter, og derfor vil et forslag som det her altså have en effekt af at beskatte folk, som går på arbejde. Det ønsker vi ikke at gøre, vi ønsker ikke at bekæmpe mobiliteten.

- Men vi kommer selvfølgelig til at kigge på, hvordan vi kan løse trængselsudfordringerne, når vi kommer til infrastrukturforhandlingerne senere på året, siger han.

Socialdemokratiet havde for en del år siden planer om at indføre betaling for kørsel omkring København.

Tilbage i 2012 måtte den daværende S-R-SF-regering efter massiv modstand imidlertid skrinlægge planerne om at indføre en såkaldt betalingsring.

- Vi har ikke en ambition om at indføre en afgift i København. Der er mange måder at bekæmpe trængsel på, i hele landet i øvrigt, og det her er ikke en løsning, som vi vil, siger han.

Skærpede miljøkrav

Folketinget vedtog i maj 2019 skærpede miljøkrav til lastbiler, busser og varebiler i de danske miljøzoner, som ligger i København, Aarhus, Odense, Aalborg samt på Frederiksberg.

De nye regler trådte i kraft 1. juli 2020.

Formålet med miljøzonerne er at sikre renere luft i storbyerne.

Kommissionen, der også kaldes elbilkommissionen, har imidlertid vurderet, at det ikke er tilstrækkeligt relevant at undersøge muligheden for at indføre trængselsafgifter i de tre øvrige byer.

Det begrundes med, at miljøzonerne og trængselsniveauet i Aarhus, Odense og Aalborg ikke er store nok til, at det giver mening at indføre en trængselsafgift.

/ritzau/