SOSU'er særligt udsat for krænkende adfærd - demente kan være grænseoverskridende

Københavns Kommune skal sikre, at der ikke sker krænkelser, siger FOA om ny undersøgelse, der viser, at medarbejdere i kommunen oplever krænkende adfærd.

- Som arbejdsgiver har man et ansvar for, at krænkelser ikke foregår. Vi skal kunne sende vores medlemmer trygt på arbejde.

Sådan siger Torben Klitmøller Hollmann til TV 2 Lorry. Han er sektorformand for Social- og sundhedssektoren i FOA som reaktion på, at en ny undersøgelse fra Arbejdsmiljø København viser, at 16 procent af Københavns Kommunes medarbejdere oplever en sexistisk kultur og adfærd.

Blandt SOSU'er er det tal væsentligt højere: 

En tredjedel af SOSU-medarbejderne i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen fortæller, at de har oplevet tilfælde af krænkende adfærd inden for det seneste år.

- Kommunen skal sørge for, at det ikke sker. Nogle af vores medlemmer har haft rigtig kedelige oplevelser, som de måske stadig bærer rundt på. Det er der ikke gjort noget ved, og det er ikke i orden, siger Torben Klitmøller Hollmann og henviser til, at mange sosu-medhjælpere er særligt udsatte. Han fortsætter:

- Det, der er gået galt, er en manglende dialog om, hvad der er foregået, og en manglende ageren, hvis man som arbejdsgiver har vidst, at der har foregået noget.

Torben Klitmøller Hollmann mener ikke, at kommunen har forebygget godt nok mod krænkelser.

- Man har ikke haft samtalerne på arbejdspladsen om, hvordan man er overfor hinanden, og fremfor alt har man heller ikke haft en åbenhed, så medarbejdere har turdet komme og sige, at de er blevet krænket, og de gerne vil have, at der gøres noget ved det.

Om undersøgelsen:

Borgerne skal have klar besked 

Til spørgsmålet om, hvorfor undersøgelsen ikke er kommet noget før, siger sundheds- og omsorgsborgmester, Sisse Marie Welling-Knudsen (SF), til TV 2 Lorry, at SF har presset på for at få undersøgelsen, fordi andre arbejdsmarkedsundersøgelser har vist, at det krænkelser er et problem, og der har været brug for at dokumentere, at det også er et problem i Københavns Kommune.

- Det er jo ikke nogen hemmelighed, at demente borgere kan udvise en grænseoverskridende adfærd overfor medarbejderne, så vi har igennem årene uddannet medarbejderne i konfliktnedtrapning, komme ud af situationer og aflede borgerne, så man får ændret adfærden.

Og netop adfærden hos borgerne, fremhæver FOA som noget særligt problematisk

- Det, som kollegerne udsættes for skal stoppes omgående, og så skal man give klar besked til borgerne om, at vi kommer efter jer, hvis I ikke opfører jer ordentligt. Og når det gælder dem, der er demente, skal vi have nogle redskaber, der sikrer, at vores medlemmerne kan gå trygt på arbejde, siger Torben Klitmøller Hollmann.