Slut med at fyre for gråspurvene: Nu opsøger Københavns Kommune ejerne af usunde boliger

Et nyt projekt skal gøre det lettere for særligt de ikke-professionelle bygningsejere at overskue muligheder og gevinster ved en dybdegående renovering.

Københavns Kommune har gennem mange år ydet tilskud til klimavenlige renoveringer af byens ejendomme. 

Bygningsfornyelsen skal hjælpe til at gøre boligejendomme sunde, så radiatoren ikke fyrer for gråspurvene gennem utætheder i murene, og utætte vinduer ikke skaber dårligt indeklima. 

Og det arbejde skal fortsætte.

Med 17 millioner støttekroner fra EU skal eksperter fra Teknik- og Miljøforvaltningen nu på jagt efter private etageejendomme i form af andels- og ejerforeninger samt mindre private udlejningsejendomme, som slår negativt ud, når det kommer til energiforbrug.

Som en del af projektet vil kommunen aktivt opsøge bygningsejere og tilbyde en gratis screening af ejendommen samt give 90 pct. i tilskud til at udforme forslag til et dybdegående energirenoveringsprojekt med det formål at løfte ejendommen fra et E, F eller G-energimærke til minimum C.

- Når vi fyrer for gråspurvene, koster det unødigt i både ressourcer og på vores CO2-regnskab. Derfor giver det rigtig god mening at være proaktiv og opsøge de bygningsejere, som kan nyde godt af kommunens hjælp og tilskudsordning, og det giver særlig god mening at fokusere indsatsen dér, hvor behovet er størst, siger Teknik- og miljøborgmester i København, Ninna Hedeager Olsen (EL), i en pressemeddelelse.

Bygninger skal bruge mindre energi

Projektet skal gøre det lettere for særligt de ikke-professionelle bygningsejere at overskue muligheder og gevinster ved en dybdegående renovering.

Projektet forventes samtidig at lette forvaltningens sagsbehandling ved at øge kvaliteten af borgernes ansøgningsmateriale.

I forbindelse med implementeringen vil der være ekstra fokus på at skabe kontakt til bygningsejere i eksisterende områdefornyelser i Bavnehøj, Sundby, Folehavekvarteret, Bispebjerg Bakke og ved Skjolds Plads.

- Med denne indsats får vi forhåbentlig fornyet bygningsmassen i København, så den i fremtiden bruger langt mindre energi, end det er tilfældet i dag. Til glæde for både beboere, bygningsejere og klimaet, siger Ninna Hedeager Olsen.