Privat dagtilbud afsløret i massiv social dumping

Det er første gang, et københavnsk dagtilbud er blevet idømt bøde for social dumping. Overborgmester peger på behov for lovændring.

03:14

Det private dagtilbud Børnehuset Leo i Husum er netop blevet taget i massiv social dumping og skal nu tilbagebetale flere 100 tusind kroner til ansatte, og det er første gang nogensinde, at en sag om social dumping bliver afsløret på børnepasningsområdet i København.

Artiklen er blevet opdatetet med citater fra Abbas Abdallah, der er direktør i Børnehuset LEO.

En privat daginstitution i København skal betale 288.410 kroner tilbage til nuværende og tidligere medarbejdere, som er blevet snydt for den løn og de vilkår, de har krav på.

Det fremgår af en afgørelse fra Indsatsteamet mod social dumping i Københavns Kommune, CSR.

Afgørelsen om social dumping af den første, der er blevet truffet på børnepasningsområdet i København.

Det viser en aktindsigt, som Landsforeningen for Socialpædagoger er kommet i besiddelse af og har givet TV 2 Lorry indblik i.

Sagen handler om Børnehuset Leo i Husum, der tidligere gik under navnet Børnehuset Jasmine.

Læs også Slut med social dumping: ID-kort skal sikre ordentlig løn

Her har det pædagogiske personale været udsat for massiv underbetaling i en periode, der som minimum går fra 1. maj til 1. november 2019.

Blandt andet har ansatte fået beregnet deres timer forkert, ikke fået medregnet betalte frokostpauser, blevet udbetalt en for lav løn og ikke fået de tillæg samt pension, som de har krav på.

Hvad er social dumping?

Begrebet social dumping anvendes om forhold, hvor lønmodtagere – som oftest udenlandske - har løn- og arbejdsvilkår, som ligger under niveauet for deres danske kolleger.

 

Det betyder, at vilkårene skal kunne måle sig med de vilkår, som gælder efter overenskomsten for det pågældende faglige område.

 

Kilde: Beskæftigelsesministeriet

Se mere

Overborgmester: Det hører ingen steder hjemme

Til Landsforeningen for Socialpædagogers medlemsblad, LFS Nyt, harcelerer overborgmester Frank Jensen (S) over sagen:

- Det hører ingen steder hjemme, at medarbejdere i en privat daginstitution er blevet groft underbetalt og arbejder under dårlige forhold, som det er tilfældet her. Der skal være fair arbejdsforhold i København – uanset om man arbejder på en byggeplads eller i en privat daginstitution, udtaler Københavns Kommunes overborgmester.

I 2014 indgik den daværende regering sammen med KL en økonomiaftale, der forpligtede kommuner til at styrke indsatsen mod social dumping, blandt andet ved at udbrede brugen af såkaldte arbejdsklausuler.

Læs også Københavns Kommune afslører rekordmange tilfælde af social dumping

Dette betyder blandt andet, at alle virksomheder, der udfører arbejde for Københavns Kommune, skal betale deres ansatte løn og vilkår på niveau med gældende overenskomster.

- Indsatsen har vist sig at være ekstremt effektiv – og en ærgerlig sag som denne viser med al tydelighed, hvor vigtigt det er at fortsætte arbejdet, så vi får afdækket de brodne kar, som desværre også findes i de private daginstitutioner, og medarbejderne kan få den løn, de har ret til, siger Frank Jensen.

Beløbet på 288.410 kroner, som Børnehuset Leo skal tilbagebetale, svarer til en fjerdedel af institutionens samlede lønsum.

Abbas Abdallah, direktør i Børnehuset LEO, svarer på kritikken:

Abbas Abdallah ønskede ikke at tale med TV 2 Lorry tirsdag, men har onsdag morgen sendt os en pressemeddelelse. Her skriver han blandt andet: 

- Jeg overtog institutionen den 1. februar i år og blev godkendt som privat daginstitution 1. maj 2019. Siden har vi arbejdet intensivt på at skabe høj pædagogisk kvalitet for børnene og ordentlige forhold for medarbejderne. Jeg har været i tæt dialog med Københavns kommune og søgt rådgivning hos brancheorganisationerne. Københavns kommune meddelte os i slutningen af 2019, at der nu var rettet op på
forholdene og at lønudbetalinger er tilfredsstillende.

 

Da jeg overtog institutionen, var det ikke en privat institution men en såkaldt ’storordning’ af dagplejere. Det har derfor været en omfattende proces at søge om godkendelse som privat institution og vi er glade for, at lønspørgsmålet nu er på plads. Selvfølgelig skal medarbejderne have ordentlig løn og derfor er vi også glade
for at få afsluttet den sag.

- Når man ser på beløbet i forhold til lønsummen, er det set i vores perspektiv grove overtrædelser af arbejdsklausulerne, siger David Salomonsen, der er chef for Københavns Kommunes enhed mod social dumping, til LFS Nyt.

Hvad er Arbejdsklausulen?

Arbejdsklausulen stiller krav om, at alle, der udfører arbejde for Københavns Kommune, skal have fair løn- og arbejdsvilkår.

 

Dette indebærer, at medarbejdernes løn, arbejdstid og arbejdsvilkår som minimum skal være på niveau med de gældende overenskomster for samme type arbejde.

 

Samtidig skal virksomhederne give kommunernes enheder mod social dumping fuldt indblik i løn- og ansættelsesvilkår.

 

Arbejdsklausulen gælder endnu ikke private børnepasningsordninger, som er oprettet før 2018.

 

Kilde: Landsforeningen for Socialpædagogers medlemsblad, LFS Nyt

Se mere

Vil have lovgivningen ændret

Som reglerne forholder sig nu, er det kun daginstitutioner oprettet efter år 2018, der er omfattet arbejdsklausulerne.

Det betyder, at ældre, private daginstitutioner ikke er påkrævet at give kommunes enhed mod social dumping fuldt indblik i medarbejdernes løn- og ansættelsesforhold, hvilket er et vigtigt redskab i kampen mod social dumping.

Landsforeningen for Socialpædagogers, der hører under FOA, peger derfor på, at man bør udvide arbejdsklausulerne til også at gælde for daginstitutioner fra før 2018.

Læs også Aktion mod social dumping: Loven bliver brudt i stor stil i Nordsjælland

Det samme mener overborgmester Frank Jensen (S). Men dette vil dog kræve en ændring af Dagtilbudsloven, forklarer han:

- Det er ikke holdbart, at nogle private daginstitutioner kan gemme sig bag en lovgivning og underbetale deres medarbejdere. Jeg håber, at der på Christiansborg fremover vil være opbakning til at ændre lovgivningen, så vi kan stille krav om ordentlige løn- og arbejdsforhold til alle, der modtager tilskud til privat børnepasning fra kommunen, siger Frank Jensen.

De seneste tal for social dumping i Københavns Kommune er tallene fra 2018. Her afdækkede kommunens enhed 224 tilfælde af social dumping.

I kampen mod social dumping har Københavns Kommune blandt andet taget et nyt middel i brug: ID-kort til medarbejdere på byggepladser, som de skal scanne, når de møder ind og går fra arbejde. Se mere i indsalget herunder:

01:30

Kort nyt: Et nyt system med ID-kort skal bekæmpe social dumping i Købenahvn.

Luk video


Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik