Politisk flertal lægger pres på minister – kræver Øresund omdannet til marin nationalpark

Et flertal af Folketingets partier har i et brev opfordret miljøminister Lea Werdelin (S) til i løbet af sommeren at lave et beslutningsforslag om en nationalpark til vands.

Øresund skal omdannes til marin nationalpark.

Sådan lyder ønsket fra et bredt politisk flertal på Christiansborg.

Det er særligt den seneste tids store offentlige fokus på udledning af urenset spildevand, som ligger bag ønsket om at beskytte fiske, dyre- og plantelivet endnu mere, end man gør i dag.

Partierne har i et brev opfordret miljøminister Lea Wermelin til i løbet af sommeren at lave et beslutningsforslag om en nationalpark til vands.

- Jeg tror på, at vi får en marin nationalpark. Og det tror jeg vi får i efteråret 2020. Der skal vi gerne træffe beslutning om det, så det er klart vores ambition, siger Mette Abildgaard, der er De Konservatives miljøordfører.

- Vi har en miljøminister, som tager naturen alvorligt og synes, at det her er en vigtig dagsorden, så jeg tror faktisk også, at hun er villig til at arbejde sammen med os. Jeg er bare glad for, at vi nu allerede ved, at vi faktisk har et flertal for at frede Øresund. Det er hjerteblod for SF, siger Carl Valentin, miljøordfører for SF.

Radikalt forslag samler partierne

Det var Radikale Venstres Martin Lidegaard, der tidligere på måneden fremsatte forslaget, som et flertal nu bakker op om.

Lidegaard foreslog blandt andet, at den marine nationalpark skulle have den højeste beskyttelse hos Unesco som biosfæreområde.

Unesco biosfæreområder

I brevet til miljøministeren beder partierne samtidig om afklaring af en række forhold - blandt andet, om det er muligt at stoppe sandsugningen i Køge Bugt, så også den del af Øresund kan blive del af en fremtidig nationalpark.

- For mig er det fuldstændig afgørende. Både for vores dyreliv, men også for det øvrige dyreliv, der er omkring Øresund, at vi får passet på et helt unikt farvand, siger Pernille Vermund, der er formand for Nye Borgerlige.

Alle partier på nær Liberal Alliance er gået sammen om brevet til miljøministeren.

- Det tegner jo til, at vi har et stort flertal blandt partierne i ønsket om at lave Øresund til maritim nationalpark. Så jeg forventer – det vil i hvert fald være klogt – at ministeren lytter, siger Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt.

Miljøminister efterlyser mere konkrete forslag

Miljøminister Lea Wermelin (S) siger til TV 2 Lorry, at brevet, hun har modtaget fra partierne, rummer flere spørgsmål end konkrete bud på et beslutningsforslag.

- Det er jo svært at love på forhånd, når vi ikke ved, hvad indholdet af ønsket er. Det brev, jeg lige har nået at skimme, har jo heller ikke et konkret forslag på plads, men stiller en række spørgsmål til, hvordan vi sikrer en bedre beskyttelse af Øresund, siger hun.

- I brevet bliver der også spurgt ind til, om man kan benævne det på andre områder, er det alle områder af Øresund, som kan indgå? Og der er vi allerede i gang med at forberede havstrategi, hvor vi skal kigge på, hvordan beskytter vi vores havmiljø bedre. Og der er det jo helt oplagt at kigge på alle de havområder, vi har – og derunder jo også Øresund, lyder det fra Lea Wermelin.

Du kan læse hele brevet i dets fulde form nedenfor:

Brev til miljøminister Lea Wermelin (S)