Overborgmester vil sikre skoleveje i ny bydel

To nye lysreguleringer, ombygning af et kryds og en ny strækning med cykelsti skal gøre Refshalevej mere sikker for cyklister og gående.

Forældre i området omkring bydelen Margretheholm i København har i flere år været bekymrede for trafiksikkerheden langs Refshalevej, som skolebørn kører ad og skal krydse, når de skal i skole på Christianshavn. 

Og bekymringerne er ikke blevet mindre nu hvor den kommende københavnske ø Lynetteholm - som Margretheholm bliver nabo til - snart skal udvikles hvilket vil medføre mere trafik i en periode. 

Senest søndag aften hvor TV 2 Lorry gav stemme til nogle af de bekymrede borgere i et digitalt borgermøde.

En af de første var Morten Hansen, der som beboer på Margretheholm bliver nabo til kæmpeprojektet.

- Jeg vil godt høre, hvordan cyklister og børn, der skal køre i nærområderne, sikres. Hvordan gør man det sikkert for dem at cykle, når der kommer en stor mængde trafik på både Christianshavn, i Indre By, og på Islands Brygge. Der kommer mange tunge lastvogne - både under opfyldningsprojektet, og når byggeprojektet går i gang, lød det fra Morten Garly Andersen, der er beboer på Margretheholm.

Nu kommer et politisk flertal i København de bekymrede borgere i møde og afsætter 10,8 millioner kroner til at anlægge to nye lysreguleringer, ombygning af et kryds og en ny strækning med cykelsti.

Alt sammen noget som skal gøre Refshalevej mere sikker for cyklister og gående.

- Jeg er selv forælder til en knægt i skolealderen og forstår til fulde forældrenes bekymring, når der er meget trafik. Det er en mærkesag for mig, at vi får skabt bedre og mere sikre forhold for cyklisterne i vores by – særligt de mindste københavnerne, som trygt skal kunne cykle og gå til skole, siger Lars Weiss (S), overborgmester i København, i et skriftligt svar til TV 2 Lorry.

Ny lysregulering skal hjælpe

Overborgmesteren har løbende været i dialog med beboerne om situationen. Han glæder sig over, at det er lykkedes at sikre bred politisk opbakning til at forbedre trafiksikkerheden i området. 

quote Jeg er selv forælder til en knægt i skolealderen og forstår til fulde forældrenes bekymring, når der er meget trafik.

Lars Weiss, Overborgmester i København.

Det er sket som led i kommunens forhandlinger om overskydende budgetmidler – den såkaldte overførselssag – som netop er overstået.

- Beboerne har i flere år levet med usikre trafikforhold på Refshalevej og Forlandet, som områdets børn skal krydse, når de skal i skole på Christianshavn. Det har derfor været vigtigt for mig at få gjort noget ved trafiksikkerheden i området. Jeg er glad for, at vi nu får sat gang i arbejdet, så det kan blive trygt at færdes for både gående og cyklister, siger Lars Weiss.

Konkret vil kommunen etablere lysregulering med fodgængerfelter ved krydsene Krudt-løbsvej-Refshalevej og Refshalevej-Forlandet. Derudover skal krydset Margretheholms-vej-Forlandet gennemgå en ombygning, så man blandt andet får indsnævret kørebanerne. 

Og endelig skal det undersøges, om vejarealet på den del af Refshalevej, som løber langs Minebådsgraven, kan udvides for gøre plads til en cykelsti, så man får skilt de bløde trafikanter fra bilerne.

Ifølge Lars Weiss lægger man op til nogle konkrete løsninger som fagfolk styrke trafiksikkerheden i området.

Håber, staten vil strække sig

Den endelige udformning af trafikløsningerne afhænger dog blandt andet af, at Slots- og Kulturstyrelsen vil dispensere fra fredning, som beskytter en række fortidsminder i området.

- Det er vigtigt, at de endelige tiltag bliver udviklet i tæt dialog med beboerne, siger Lars Weiss og fortsætter:

- Det er vigtigt, at tiltagene bliver udviklet i tæt dialog med beboerne og også Slots- og Kulturstyrelsen, fordi der er fortidsminder i området, som kan få stor indflydelse på, hvor og hvordan vi kan sætte ind. Jeg håber, at staten vil strække sig rigtig langt for at vi kan gøre det trygt at færdes på vejen, skriver overborgmesteren til TV 2 Lorry.

Arbejdet med at udvikle og anlægge de konkrete forslag vil ske i et samarbejde mellem Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen. Arbejdet sættes i gang med det samme.

Den såkaldte overførselssag er en politisk forhandling i kommunen hvert forår, hvor der forhandles om overskydende midler fra sidste års budget. Midlerne går til nye initiativer 

Sådan skal skoleveje sikre på Margretheholm

1 – Krudtløbsvej-Refshalevej

Der etableres signalanlæg, herunder signalreguleret fodgængerfelter og cykelsignaler under forudsætning af, at der kan sikres tilstrækkeligt areal til formålet.

2 – Udvidelse af Refshalevej

Det undersøges, om vejen kan udvides på større dele af strækningen for at sikre bedre adskillelse af motortrafikken og de bløde trafikanter. Der er afsat midler til projektering, ikke anlæg.

3 - Refshalevej-Forlandet

Der etableres et signalanlæg, en sikker fodgængerkrydsning, venteområde for venstre-svingende cyklister mod Christianshavn samt signaler for motorkøretøjer, fodgængere og cyklister. Tiltaget skal gøre krydset mere overskueligt for bløde trafikanter.

4 - Margretheholmsvej-Forlandet

Strækningen ombygges. Blandt andet skal kørebanebredderne indsnævres, særligt på Margretheholmsvej, og krydsningshellerne på Forlandet flyttes tættere på Margrethe-holmsvej. Det skal også vurderes, om det er muligt at etablere et fodgængerstøttepunkt ved indkørslen til Norddyssen, som supplement til bedre krydsning ved Margrethe-holmsvej.

Margretheholm
Foto: Københavns Kommune

Mest læst i dag

Se flere

Mest læst i dag

Se flere

Trafik

Nye vejstriber

Stor ændring på vej på motorvejene

Fartgrænser

Nyt forslag: Kommuner skal selv kunne bestemme fartgrænser

uheld motorring 3 sløret

Kaos på motorvej: Væltet lastbil spærrede trafikken

20030123-172335-6-1920x1259we

Ingen kørsel om natten: Metroen tester nye tog

København

Forsiden lige nu

Se flere

På forsiden nu

Se flere