Oprørte borgere frygter for boliger og havn: Nu reagerer overborgmester

Frank Jensen (S) vil “arbejde for, at der kan findes alternative løsninger” til transport af jord til Lynetteholm, så lastbiler ikke skal genere borgere og blive endeligt for lystbådehavn.

Københavns overborgmester Frank Jensen (S) rækker i et brev nu ud til flere borgere, der er bekymrede for, at det gigantiske ø-byggeri Lynetteholm kan sløjfe en lystbådehavn og sende lastbiler gennem beboeres baghaver

Brevet er sendt til op mod 15 fortvivlede borgere, der har kontaktet overborgmesteren efter at have nærstuderet planerne om at anlægge nye veje til de mange lastbiler, som skal transportere enorme mængder jord ud til Amagers nordligste tip, hvorfra Lynetteholm skal skyde op.

Vejen skal enten gå tværs gennem baghaven hos et nyt og stort boligbyggeri med 684 boliger eller betyde enden på den private lystbådehavn Margretheholms Havn - også kendt som Lynetten.

Mulige placeringer af ny adgangsveje til modtagepladsen, hvorfra Lynetteholm skal opfyldes.
Mulige placeringer af ny adgangsveje til modtagepladsen, hvorfra Lynetteholm skal opfyldes.
Foto: Miljøstyrelsen

I brevet til borgerne skriver Frank Jensen, at han godt kan forstå de bekymrede borgere, og at “begge forslag belaster beboerne med tung transport og havnens brugere ved at lukke af for havneløbet.”

“Derfor arbejder jeg også for, at der kan findes alternative løsninger. Transport via vandvejen vil naturligvis være til mindst gene og jeg er meget glad for at By & Havn undersøger den mulighed, ” skriver Frank Jensen i brevet, som TV 2 Lorry er i besiddelse af. 

Frank Jensen henviser til, at By & Havn, der står bag det omfattende byggeri, i den netop overståede høring af transportveje også pegede på at undersøge mulighederne for at sejle de store mængder jord til Lynetteholm. 

Bådejer stadig bange

Hans Rugaard Jensen har haft en båd i Margretheholmen Havn siden 2004, og han er én af dem, der har fået brev fra overborgmesteren. Han føler sig dog ikke opløftet af Frank Jensens hensigter. 

- Frank Jensens brev beroliger mig ikke. For selvom han og By & Havn siger, at der skal undersøges alternative transportveje, stod det ved høringen helt klart, at By & Havns førsteprioritet er at transportere jordfyldet tværs gennem byen med lastbiler, siger Hans Rugaard Jensen til TV 2 Lorry.

Projekt med lange udsigter

TV 2 Lorry har ligeledes tidligere fortalt, hvordan en ejendomsmægler nu har travlt med at tale med beboere i boligbyggeriet Margretheholmen, der overvejer at flytte, før der kommer byggekaos. 

Ser frem til mindre forurening

TV 2 Lorry har også talt med Christianshavns Lokaludvalg, der ser den massive lastbiltransport som en larmende trussel og heftig belastning af miljø

Til det skriver Frank Jensen i brevet, at Københavns Kommune gennem flere initiativer er i gang med at begrænse dieselforurening og miljøpåvirkning fra tung trafik. 

“På længere sigt, håber jeg, at vi helt kan slippe for svinende biler og lastbiler i byen. I den forbindelse vil jeg bemærke, at opfyldningen først er sat til at starte i 2023, hvorfor miljøpåvirkningen fra lastbilerne til den tid heldigvis vil være minimeret,” skriver Frank Jensen i brevet. 

Luftfoto af lystbådehavnen Lynetten (øverst) og boligbyggeriet Margretheholm (nederst) med Amager Bakker mod øst.
Luftfoto af lystbådehavnen Lynetten (øverst) og boligbyggeriet Margretheholm (nederst) med Amager Bakker mod øst.
Foto: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

By & Havn er 95 procent ejet af Københavns Kommune. Havnebygmester og anlægschef, Hans Vasehus, har tidligere udtalt til TV 2 Lorry, at man endnu ikke har lagt sig fast på noget og er “åbne for alle forslag,” og at man “analyserer netop nu alle muligheder”.

Overborgmester Frank Jensen har også selv taget kontakt til By & Havn i forhold til borgernes bekymringer. 

“Personligt arbejder jeg hårdt for, at der bliver taget så meget hensyn til lokalmiljøet omkring havnen og Margreteholmen som overhovedet muligt. Og det ønske har jeg viderebragt til By & Havn,” skriver han i brevet. 

Vi skal finde skånsom løsning

TV 2 Lorry har spurgt Frank Jensen, i hvor høj grad borgerne kan have lov at håbe på transport via vandet, når nu overborgmesteren både skriver, at han “arbejder for alternative løsninger”, men også, at “der er mange udfordringer ved transport via vandet”.

“Vi skal finde en løsning, der generer beboerne og sejlerne derude mindst muligt. Det er den besked, jeg har givet By & Havn - at de skal gå åbent til sagen, så vi finder den mest skånsomme løsning både for de familier, der bor derude og de, der bruger havnen. Men jeg kan ikke på nuværende tidspunkt sige, præcis hvad den løsning bliver,” skriver Frank Jensen i en mail til TV 2 Lorry.

Kan du forstå, hvis dit brev ikke helt beroliger borgere, der indtil nu har kunne se By & Havn have transport via lastbiler som den mest oplagte løsning?

“Jeg kan godt forstå, at folk er bekymrede. Det er derfor, vi skal finde en løsning, der er til at leve med for folk derude,” skriver Frank Jensen.

By & Havn forventer, at anlægsarbejdet med at etablere Lynetteholm går i gang i 2021.

Her er hele brevet fra overborgmester Frank Jensen (S):