Ny undersøgelse: Luften er blevet renere under coronakrisen

En ny undersøgelse fastslår, at den allermest helbredsskadelige luftforurening fra biler, busser og lastbiler er reduceret markant under coronakrisen.

På Nørrebro i København er der ingen tvivl hos Marco Sørensen, som bor ud til den stærkt trafikerede Jagtvej.

- Det er bedre nu, hvor man er meget hjemme på grund af corona. Der ikke er så meget trafik- og bilos, som man skal indånde hele tiden, siger Marco Sørensen.

Både han og en lang række andre lokale er ikke i tvivl om, at der generelt set har været en del mindre trafik på Jagtvej under coronakrisen.

Beboerne bliver nu bakket op af en række forskere fra Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet i Roskilde, der har set på, hvad corona har betydet for luftforureningen.

quote Der er sket store fald, hvad angår kvælstofdioxid og de fine partikler. Og de to stoffer er de mest helbredsskadelige luftforureningskomponenter i Danmark.

Thomas Ellermann, Seniorforsker ved DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Forskerne har valgt at kigge på kvælstofdioxid og de fine partikler (PM2,5), fordi det er de mest helbredskadelige luftforureningskomponenter i Danmark. 

Og de er kommet frem til, at hvis man sammenligner hele 2019 med hele coronaåret 2020 er der målt et gennemsnitligt fald i koncentrationen på omkring 20 procent for kvælstofdioxid og omkring 30 procent for de fine partikler.

Det skriver forskerne i det videnskabelige notat, "Corona-nedlukningens indflydelse på luft-kvaliteten i Danmark i 2020", der præsenteres fredag middag.

- Det er relativt store fald, siger seniorforsker ved DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Thomas Ellermann.

- Under selve de skrappe restriktioner i foråret var der et større fald på omkring 35-40 procent, siger han.

Han understreger, at der er tale om foreløbige vurderinger, da coronarestriktionerne har forsinket projektet, og at de dermed ikke er færdige med den fulde kvalitetssikring af data.

Først senere i år vil forskerne komme med et bud på, hvad den reducerede forurening har af helbredsmæssige effekter.

- Det er vores absolut største og dyreste miljøbetingede dødsårsag, siger seniorrådgiver i Rådet for Grøn Omstilling, Kåre Press-Kristensen.

Han mener, at det er et spørgsmål om tid, før niveauet stiger igen. Men der er grund til en lille smule optimisme.

- Når corona på et tidspunkt er overstået - forhåbentlig om et halvt års tid - må vi forvente, at trafikken stiger til samme niveau som før corona. Det er altså ikke et spørgsmål om en varig reduktion af biltrafikken, vi vil se. Dog kan man forvente, at der trods alt vil være en mindre nedgang, fordi rigtig mange mennesker har fundet ud af, at de sagtens kan arbejde hjemme, siger Kåre Press-Kristensen.