Møder modstand: Ni socialdemokratiske kvinder skal lægge navn til nye gader

Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune skal den 1. november tage stilling til Vejnavnenævnets bud på navngivning af ni veje og pladser.

Ni kvindenavne skal snart pryde vejnavnene i det københavnske gadebillede.

I hvert fald hvis det står til Vejnavnenævnet, der til Teknik- og Miljøudvalget har indstillet, at ni kvindelige politikere lægger navn til syv gader og to pladser ved Trekantsgrunden i Sydhavnen.

Men nu er der gået koks i den plan.

Alle ni kvinder er nemlig tidligere socialdemokratiske medlemmer af borgerrepræsentationen. 

Og den detalje skaber delte meninger mellem 43 af områdets ejere og lejere og til Kgs. Enghave Lokaludvalg, som i forbindelse med navngivningen af de nye navne, har modtaget et høringsbreve.

Kgs. Enghave Lokaludvalg glæder sig over fokusset på kvinder, men ærgrer sig over, at det kun er repræsentanter fra et parti.

Lokaludvalget har i stedet foreslået blandt andet en fagforeningskvinde, der var i koncentrationslejr under 2. verdenskrig, en kvinderets- og fredsforkæmper og medstifter af Dansk Kvindesamfund. og en forbundsformand for Kvindeligt Arbejderforbund.

At det lige er socialdemokrater, der skal op, skyldes - ifølge Vejnavnenævnet- , at der i området omkring er 11 veje opkaldt efter mandlige socialdemokrater fra partiets/arbejdsbevægelsens gennembrudsperiode.

- Vejnavnenævnet finder derfor, at de nye veje og pladser er en god anledning til at ære kvinder, der ydede en væsentlig indsats inden for det samme tema, står der i det udsendte materiale, der er sat på dagsordenen til Teknik- og Miljøudvalgets møde 1. november.

Forkerte associationer

Mens lokaludvalget er forundrede over den manglende politiske repræsentation, så er man hos Grundejerrepræsentanterne fra AG-Gruppen bekymrede over en anden detalje. 

Her er man bekymrede for, at de unge vil få forkerte associationer til navnet Fanny Jensen Plads, fordi ordet Fanny har en anden betydning på engelsk.

De så hellere, at man brugte deres navneforslag, der relatere sig til områdets historie som industrikvarter.

Vejnavnenævnet fik forelagt høringssvarene den 15. marts 2021, men nævnet vurderede, at deres ni indstillede navne, er de bedst egnede til området.

Når navnene er godkendt i Teknik- og Miljøudvalget, vil de blive offentliggjort. Ikrafttræden vil i overensstemmelse med beslutningen ske den 15. december 2021.

Udgifterne til opsætningen af de nye vejnavneskilte bliver afholdt inde for forvaltningens driftsbudget.

Her er de indstillede kvinder med en kort begrundelse: