Modstanden mod Amager Fælled-byggeri spidser til: Minister kaldt i samråd og bygherre truet med stævning

Amager Fælleds Venner truer bygherren af den omdiskuterede Fælledby med en stævning, og Enhedslisten kræver miljøministeren i samråd. Juraekspert vurderer, at kommunen står med en dårlig sag.

Der er ikke kun dyr, der kæmper med næb og klør.

Modstanderne af det omstridte byggeprojekt på Amager Fælled sætter nu også alle kræfter ind på at få stoppet byggeriet af den omdiskuterede Fælledby.

Enhedslisten har nu indkaldt miljøministeren i samråd om sagen, og Amager Fælleds Venner truer projektselskabet bag, Fælledby P/S, med en stævning.

quote Når der ligger så klar en afgørelse, så skal hensynet til miljø og natur sættes over juridiske fiksfakserier

Enhedslistens miljøordfører Peder Hvelplun

Byggeriet af Fælledby blev ellers sat i stå af Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet i midten forrige uge, fordi de to klageinstanser tillagde en klage om, at byggeriet kan true vandsalamanderen, opsættende virkning.

Men byggeriet nåede blot at stå stille i en uge, før det blev genoptaget. Københavns Kommunes egne jurister var imellem tiden nået frem til en lidt anden konklusion om, at man sagtens kunne fortsætte den del af arbejdet, som ikke påvirker vandsalamanderens levesteder.

Det forarger Enhedslistens miljøordfører Peder Hvelplund, som mener, byggeriet omgående skal stoppes. Han har derfor nu indkaldt miljøminister Lea Wermelin (S) til et samråd.

- Vi skal udnytte alle de midler, der står til rådighed, for at sikre at denne her afgørelse bliver effektueret, så byggeriet stoppes øjeblikkeligt, siger han til TV 2 Lorry.

- Det er derfor, jeg har indkaldt miljøministeren i samråd for at undersøge, om det her, som kommunen gør, overhovedet er lovmedholdeligt. For hvis det er det, skal vi i hvert fald have ændret lovgivningen, så vi sikrer, at når der ligger så klar en afgørelse, så skal hensynet til miljø og natur sættes over juridiske fiksfakserier, som kommunen øjensynligt forsøger at benytte sig af, lyder det yderligere fra Enhedslistens miljøordfører.

EL følger sagen tæt på rådhuset

Peder Hvelplunds partifælle på Københavns Rådhus, Karina Vestergård Madsen, følger ligeledes sagen tæt. 

Hun fortæller til TV 2 Lorry, at By & Havn allerede er blevet opfordret af kommunens teknik- og miljøforvaltning til at gennemgå sagen.

- Forvaltningen har anbefalet, at By & Havn kontakter Miljø- og Fødevareklagenævnet for at få en vurdering af, om man kan fortsætte det byggeforberedende arbejde, siger Karina Vestergård Madsen, der i øjeblikket afventer svar fra Økonomiforvaltningen på et spørgsmål, hun har stillet om, hvorvidt det kommunalejede selskab By & Havn har fulgt forvaltningens anbefaling til dørs.

Byggeriet af Fælledby nåede kun at stå stille i en uge, før det blev genoptaget af bygherren.
Byggeriet af Fælledby nåede kun at stå stille i en uge, før det blev genoptaget af bygherren.
Foto: TV 2 Lorry

Kommunen truet med stævning

Samtidigt har en af de oprindelige klagere, Amager Fælleds Venner, klaget over Københavns Kommune til Ankestyrelsen.

Torsdag har borgergruppens advokat Johan Løje sendt et advarselsbrev til selskabet Fælledby med besked om, at det skal indstille arbejdet senest tirsdag. Ellers kan det forvente en stævning i byretten.

- Det, vi lige nu arbejder på, er simpelthen at iværksætte en forbudssag over for Fælledby med henblik på at få standset de aktiviteter, de udøver, siger advokat Johan Løje til TV 2 Lorry.

Torsdag har Amager Fælleds Venners advokat Johan Løje sendt et advarselsbrev til selskabet Fælledbyen.
Torsdag har Amager Fælleds Venners advokat Johan Løje sendt et advarselsbrev til selskabet Fælledbyen.
Foto: TV 2 Lorry

Men projektselskabet Fælledby, som ejes ligeligt By & Havn og Pensiondanmark vil ikke stoppe arbejdet. Det oplyser administrerende direktør for Fælledby, Erling Thygesen, i et skriftligt svar til TV 2 Lorry:

"...Der er imidlertid ikke givet noget påbud mod at fortsætte de arbejder vi allerede var i gang med pr. 07. juli, hvorfor vi fortsætter med at nedrive det tidligere Vandrehjem samt forberede jorden i de lysåbne arealer (...) . Alt hvad vi udfører og har udført indtil nu er på baggrund af de retningslinjer, krav og godkendelser vi har modtaget fra myndighederne – og sådan vil det også fortsat være, lyder svaret fra Erling Thygesen.

Ekspert: Byggeri er ulovligt

Juraprofessor på Københavns Universitet, Peter Pagh, har på baggrund af klagenævnenes afgørelse vurderet, at byggeriet ikke har store chancer for at blive gennemført.

Afgørelsen har betydet, at projektet har mistet sin såkaldte VVM-tilladelse, og det gør ifølge Peter Pagh det fortsatte byggeri på Amager Fælled ulovligt.

- Klagenævnene har truffet en afgørelse, og den er klar nok og har opsættende virkning. Det vil sige, at man ikke kan fortsætte (byggeriet, red.), siger Peter Pagh til TV 2 Lorry.

Han siger yderligere, at ansvaret for at stoppe byggeriet nu påhviler Københavns Kommune, som er tilsynsførende på projektet.

- Kommunen skal som tilsynsførende myndighed meddele bygherren, at arbejdet skal indstilles, eftersom tilladelsen til byggeriet ikke længere gør sig gældende. Når det er gjort, skal bygherren stoppet byggeriet, siger juraprofessor Peter Pagh. 


Spørg Os - Afstemning

Spørg Os - Formular

Hvad undrer du dig over?