Minister: Særlige køretøjer skadede skinner på Cityringen og fremskyndede slibning

Ud af de 300 oprindeligt klagende husstande klager 150 husstande fortsat over støj fra Cityringen.

01:22

I begyndelsen af oktober kunne TV 2 Lorry fortælle, at støj og vibrationer hurtigt var blevet en uvelkommen gæst hos mange naboer til den nye metrolinje, Cityringen. Video: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Nye oplysninger fra transportminister Benny Engelbrecht (S) tilføjer nu endnu et kapitel til sagen om bøvl med skinner på Cityringen. 

I et svar fra Benny Engelbrecht til Folketingets Transportudvalg lyder det, at særlige skinnekøretøjer har vist sig "at medføre større skader på skinnerne end sædvanlige jernbanekøretøjer."

Læs også Cityringen lukkes helt i to uger: System skal opgraderes

"Metroselskabet besluttede derfor kort efter åbningen af Cityringen at fremskynde den planlagte skinneslibning, som ellers var forudsat at finde sted i begyndelsen af 2020," lyder det i ministersvaret. 

I svaret har Benny Engelbrecht indhentet bidrag fra Metroselskabet, der er ansvarlig for byggeriet af Cityringen. 

Klager over støj fra Cityringen

Det er Dansk Folkepartis gruppeformand, Peter Skaarup, der har modtaget svaret fra transportminister Benny Engelbrecht. Han har spurgt ministeren om skinneslibning, efter det er kommet frem, at op mod 300 husstande i København har klaget over støj fra metrodriften af Cityringen.

Læs også Naboer klager over Cityringen: Nu fremskynder Metroselskabet løsning

Metroselskabet oplyser i ministerens svar til Peter Skaarup, at skinneslibningen i første omgang skulle gennemføres inden åbningen af Cityringen. Men forsinkelser på byggeriet medførte “sene transporter af materiale i tunnelerne” helt frem til midten af juli 2019. 

Således ville skinneslibning ramle sammen med testkørsel og prøvedrift. Det blev derfor i maj 2019 besluttet at udskyde slibningen til efter åbningen. 

Uhensigtsmæssige køretøjer

Det blev på daværende tidspunkt vurderet til at være “uproblematisk, fordi skinnerne normalt er i rimelig – omend ikke optimal - stand, når driften påbegyndes,” lyder det i svaret. 

“Dette viste sig imidlertid ikke at være tilfældet," skriver Metroselskabet og anfører altså, at særlige skinnekøretøjer havde skadet skinnerne.

Læs også To måneder efter metroens åbning er flere stationer ikke færdige

Metroselskabet sammenfatter i svaret, at “udskydelsen af slibningen og de deraf følgende gener,” skyldes “anlægsentreprenørens (Copenhagen Metro Team, (CMT) red.) sene transporter af materialer i tunnelen med uhensigtsmæssige køretøjer.”

Mulig voldgiftssag

Metroselskabet skriver i et opfølgende svar til TV 2 Lorry:

“Anlægsentreprenøren (CMT, red.) og dennes underentreprenører anvendte egne service-køretøjer til dette arbejde. Service-køretøjerne var angiveligt mere praktiske at anvende for anlægsentreprenøren og dennes underentreprenører, men køretøjerne viste sig efterfølgende at være hårdere ved skinnerne end ventet.”

TV 2 Lorry har spurgt Metroselskabet, om de kan fortælle, hvad der helt præcist er sket med skinnerne, om de kan dokumentere, hvordan skaderne på skinnerne er sket, ligesom vi har spurgt, om de kan dokumentere, hvilke tog der helt præcist har påført skaderne på skinnerne. 

Til det svarer Metroselskabet, at de ikke har yderligere oplysninger “af hensyn til kommercielle forhold mellem parterne og en eventuel voldgiftssag.” 

Læs også Ny prisstigning på udvalgte rejser med metroen

CMT kræver forklaring

CMT oplyser i et skriftligt svar til TV 2 Lorry:

"Vi forstår ikke denne udokumenterede påstand og vil nu bede Metroselskabet om en forklaring."

CMT påpeger, at de i løbet af 2017 og 2018 afleverede de færdige tunneler, og skinnerne er lagt derefter af den anden hovedentreprenør, Ansaldo.

"Vi har siden - med tilladelse fra Ansaldo - haft mulighed for at transportere materialer gennem tunnelerne, og så vidt vi er orienteret, har der kørt masser af forskellige transporttog gennem tunnelerne blandt andet for Ansaldo. Hvordan man nu kan fastslå, at det er vores tog, der har forårsaget skader på skinnerne, det forstår vi ikke. Alt har været kontrolleret af Ansaldo, og alt er sket efter aftale med bygherren."

Læs også Deadline udsat: Ronni håber ikke, at metro får mobildækning igen

"Vi har kørt i tunnelerne i næsten tre år, og har hverken på møder eller skriftligt hørt om dette før nu. Det er i øvrigt bemærkelsesværdigt, at bygherren nu tilsyneladende ændrer forklaring, idet de i november oplyste, at støjen fra skinnerne skyldes 'geologiske forhold, bygningernes konstruktion og individuel opfattelse af støj,'" lyder det i et skriftligt svar fra CMT.

150 husstande fortsat plagede af støj

Metroselskabet oplyser yderligere til TV 2 Lorry, at skinnerne nu er slebet færdigt. Ud af de 300 oprindeligt klagende husstande klager 150 husstande fortsat over støj fra Cityringen. 

I svaret til Folketingets Transportudvalg og Peter Skaarup skriver Metroselskabet, at "de i løbet af december måned laver lydmålinger" i takt med, at der tegnes et billede af, "hvor og hvor mange henvendelser om støj fra driften, selskabet modtager."

Læs også Overset Metro-fidus: Sådan kan du sikre dig at komme ud af toget i tide

"Ingen af de foreløbige målinger har vist en overtrædelse af de gældende grænseværdier," oplyser Metroselskabet til TV 2 Lorry.

Målingerne vil dog stadig blive brugt til at finde de rette tiltag til at nedbringe støjen yderligere, oplyser selskabet. 

Det kan både være lokale tiltag på tunnel og skinner og tiltag på metrotogene, der således kan få effekt på hele strækningen, oplyser Metroselskabet i svaret fra transportminister Benny Engelbrecht.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik