Milliardprojekt forberedes: Flere aktiviteter er sat i værk

Nu er der synlige tegn på, at Nordhavnstunnelen er på vej. En række aktiviteter er sat i gang af Vejdirektoratet omkring Nordhavn i København.

Etableringen af et 3,4 milliarder dyrt byggeprojekt er i fuld gang med den indledende byggefase.

Der er tale om byggeriet af Nordhavnstunnelen, der skal forbinde Østerbro med Nordhavn, og det kræver en hel del forberedelse. Vejdirektoratet går blandt andet snart i gang med at opsætte et signalregulerede kryds ved Strandvænget på Østerbro.

- Det her kryds skal hjælpe til med fremkommeligheden for den eksisterende trafik, når vi kommer med vores tunge lastbiler, siger Vejdirektoratets Silas Christian Nørager, der er projektleder for Nordhavnstunnelen.

Forhindre trafikale knudepunkter

Opsætningen af den nye lysregulering ved indkørslen til roklubberne i Svanemøllehavn forventes at foregå frem til august 2022. Det betyder, at det står et velfungerende lyskryds klar til, at selve tunnelbyggeriet går i gang.

- Krydset skal også sikre, at de bløde trafikanter kan krydse gaden uden at komme i karambolage med vores lastbiler, siger Silas Christian Nørager.

Lysreguleringen nær det kommende byggeprojekt, der skal være med til at undgå trafikale knudepunkter på Strandvænget og Kalkbrænderihavnsgade på Østerbro, er dog ikke den eneste forberedelse til den 1,4 kilometer lange Nordhavnstunnel.

Ny havn venter

Vejdirektoratet er også i gang med at etablere en såkaldt erstatningshavn i Færgehavn Nord. Den skal kunne rumme cirka 600 både, der bliver flyttet fra Svanemøllehavnen for at give plads til tunnelbyggeriet.

- Vi har været i god dialog med sejlklubberne om, hvad deres behov er herovre i erstatningshavnen.

Det har vi prøvet at leve op til, så de også får gode forhold herovre, siger Silas Christian Nørager.

Byggeriet af den firesporede omfartsvej under vandet kommer til at gå lige igennem Svanemøllehavn, og den frigjorte plads, der kommer, efter de cirka 600 både er blevet flyttet, skal bruges til arbejdsområde.

En kultur bliver flyttet

Selvom flytningen af de 600 båder møder forståelse for en af Svanemøllehavns sejlklubber, så skaber rokaden alligevel bekymring.

- Vi er nervøse for, at vores medlemmer udvandrer fra klubben og finder andre havne, siger Jon Bundesen, der formand for Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub, og fortsætter:

- Mange af de bådejere, vi har liggende her, har jo strategisk ansøgt om at blive flyttet, så de kommer i nærheden af deres bedste venner. Der er en hel masse kultur, små grupperinger af folk, der hygger sig sammen, som nu bliver flyttet, siger Jon Bundesen.

Vejdirektoratet forstår da også, at bådejerne står i en ærgerlig situation.

- Det er jo et stort indgreb, vi kommer og udfører i deres daglige aktiviteter, og der vil være en opsplitning mellem de to havne, siger Silas Christian Nørager og fortsætter:

- Men de har klubfaciliteter både i den eksisterende havn og i erstatningshavnen, så jeg tror, de får nogle rigtig gode muligheder for at blive ved med at dyrke deres fritid herude, siger Silas Christian Nørager. 

Mulighed for genbrug af ny havn

Formand Jon Bundesen er da også positivt stemt overfor erstatningshavnen og dets faciliteter, og han håber, at den kan blive en permanent ekstra havn.

Det er By & Havn, der træffer den beslutning, men ifølge Nordhavnstunnelens projektleder, kan det rent praktisk lade sig gøre.

- Det betyder ikke noget om havnen er midlertidig eller den bliver permanent, når det gælder havnens holdbarhed. Den er bygget af bæredygtige materialer og det betyder at både pavilloner og mole kan genbruges, siger Silas Christian Nørager.

Vejdirektoratet håber at få de første biler gennem Nordhavnstunnelen i 2027. 

De indledende øvelser til Nordhavnstunnellen i København går nu i gang

Spørg Os - Afstemning

Spørg Os - Formular

Valg til Folketinget