Måske kan levetiden forlænges: Ny luft til københavnske vindmøller

De store havvindmøller ud for Københavns Havn er nu så gamle, at de er tæt på at være slidt ned. Et nyt projekt skal vise, om levetiden kan forlænges markant.

Vind, vejr og hav slider godt og grundigt på de 20 vindmøller, der ud for Københavns Havn er blevet noget af et vartegn for hovedstaden.

Møllerne blev etableret i 2001, og nu er de så gamle, at de nærmer sig pensionsalderen. Men møllernes ejer, Hovedstadens Forsyningsselskab, HOFOR, er i gang med et projekt, der - hvis det lykkes - kommer til at forlænge møllernes levetid markant.

Det er nemlig ikke alt ved de aldrende vindmøller, der er slidt. Møllernes fundamenter og tårne fejler med stor sandsynlighed ikke noget. Den del, der tager hårdest skade er den såkaldte nacelle - huset, hvor teknikken sidder, og hvor vingerne er monteret fast - og det er den, HOFOR nu vil forsøge at udskifte.

 - Vi går nu i gang med at undersøge, hvor slidte møllerne er, og i hvilket omfang vi kan genbruge de eksisterende dele, eventuelt med udbedring af skader. Derefter er planen at finde en velegnet nacelle som erstatning for den gamle. Også her er tanken at genbruge - i stedet for at sætte noget helt nyt op. Der findes et marked for let brugte naceller i for eksempel Tyskland, og vi vil prøve at finde en brugbar nacelle, som vi kan restaurere og reparere, så den bliver så god som ny, forklarer Peter Søgaard Winther, der er områdechef for levetidsforlængelse i ingeniørfirmaet R&D A/S.

Flere møller står på spring

Udskiftningsforsøget fungerer som pilotprojekt. Hvis det fungerer skal samtlige ti vindmøller, som HOFOR ejer på Middelgrunden, have samme tur. Samme sted står ti andre møller, der ejes af Middelgrundens Vindmøllelaug, og HOFOR oplyser, at hvis pilotprojektet falder heldigt ud, så er det oplagt at tænke dem med, så det er samtlige møller på Middelgrunden, der opdateres.

HOFOR, som har bestilt pilotprojektet, vil følge arbejdet med spænding.

- Danmark satser i stigende grad på havvindmølleparker. Men vi ved, at de har en begrænset levetid på cirka 25-30 år. Hvis vi kan udvikle en god model for, hvordan havvindmøller kan få forlænget, måske endda fordoblet, deres levetid, vil det virkelig været et godt bidrag til den grønne omstilling. Den CO2, der bliver udledt i forbindelse med vindmøller, bliver jo udledt i forbindelse med, at de bliver fremstillet og opført. Så ved at genbruge og restaurere kan vi bringe CO2-udledningen fra havvindmøller endnu længere ned, siger Jan Kauffmann, der er direktør for økonomi og forretning i virksomheden.

Planer om flere møller

Også på Københavns Rådhus holdes der øje med det opsigtsvækkende projekt.

- Vindmøllerne på Middelgrunden har i næsten 20 år været en påmindelse om, hvad vi gør for at mindske vores påvirkning af miljø og klima. Derfor er jeg glad for, at HOFOR arbejder på at sikre, at møllerne i mange flere år kan fortsætte med at levere CO2-neutral strøm til hovedstaden og være et symbol for København og for den grønne omstilling i Danmark. Vi har tårnhøje ambitioner for vindenergi i København - og er langt fremme i planlægningen af yderligere to havvindmølleparker i Øresund, siger Københavns overborgmester, Lars Weiss (S)

Møllerne blev opført i 2001. De ti af dem blev opført af det daværende Københavns Energi, som siden blev til HOFOR. I 2003 blev møllerne solgt til Energi E2, der senere blev en del af Ørsted-koncernen, og i 2018 købte HOFOR møllerne tilbage.

De i alt 20 møller producerer strøm, der dækker 30.000 husstande.