Krav om udsættelse: "Der er mindre end et døgn til de pumper lort ud i Øresund"

I morgen starter udledningen af urenset spildevand i Øresund efter planen - de radikale vil have projektet udsat - men forvaltningen står fast.

290.000 kubikmeter urenset spildevand skal efter planen søndag og de næste fem dage ledes direkte ud i Øresund. 

TV 2 Lorry har de seneste dage afdækket projektet, der har vakt voldsom kritik fra en række danske miljøfolk og sågar fra den svenske side af Øresund.

Men foreløbig står forsyningsselskaberne Hofor og Novafos fast: Udledningen skal gennemføres.

Nu foreslår Det Radikale Venstre på Københavns Rådhus, at projektet udsættes til efteråret, hvor spildevandets effekt på havmiljøet ventes at være mindre, end det er i en periode, hvor vandet er relativt varmt.

- Det virker helt absurd, at vi nu udleder kloakvand lige ud i Øresund, med stor fare for at ødelægge biodiversiteten i Øresund og badevandskvaliteten i København. Det er ganske svært ved at se logikken i, hvorfor vi ikke kan udskyde processen, og som minimum til vi er på den anden side af sommeren, også kan vi bruge tiden på at se om der er andre og mere miljø skånsomme muligheder, siger gruppeformand og medlem af Teknik og Miljøudvalget, for Radikale i København, Mette Annelie Rasmussen.

Lynetteledningen lukkes i fem dage

Det forurenede vand kommer fra en hovedspildevandsåre, kaldet Lynetteledningen, der strækker sig gennem både Københavns og Gentofte kommuner. Ledningen lukkes midlertidigt, fordi det over en periode på fem dage skal undersøges, om det kan lade sig gøre at bygge oven på ledningen, uden at det tager skade.

Og det er den undersøgelse, De Radikale vil udskyde.

For skadevirkningerne vurderes at blive større i sommerhalvåret. Torsdag udtalte Henning Mørk Jørgensen, der er marinbiolog hos Danmarks Naturfredningsforening til TV 2 Lorry:

- Det her fører til en meget stor ekstra opblomstring af alger i Øresund, og det er ikke godt.

Udledning bør udsættes

Det Radikale Venstre mener dermed, at udledningen skal udsættes.

- Vi er i 11. time nu og lytter Hofor ikke til kritikken fra adskillige danske og svenske eksperter og lokale organisationer, må overborgmesteren eller miljøministeren gribe ind af hensyn til biodiversiteten i Øresund og for at sikre, at vi ikke skal lukke vores bademuligheder grundet beskidt kloakvand, hvis uheldet er ude, siger Mette Annelie Rasmussen.

 

Men i Københavns Kommunes forvaltning er holdningen stik modsat. Her mener man, at det vil være mere risikabelt, hvis udledningen ikke gennemføres nu i stedet for til efteråret.

-  Tilladelsen er givet, inden badesæsonen begynder. Hvis vi pålagde Hofor at vente til oktober, som det har været foreslået, ville havtemperaturen kunne være højere og påvirkningen af miljøet derfor blive større, siger  vicedirektør i Københavns Teknik- og Miljøforvaltning, Hans Christian Karsten til Ritzau.

quote Som miljømyndighed kan vi ikke nægte at give tilladelse i en sag som denne

Hans Christian Karsten, Vicedirektør, Københavns miljø og teknikforvaltning

Han siger samtidig, at beslutningen om at gennemføre udledningen ikke er af politisk karakter - det er forvaltningen, der har truffet afgørelsen.

- Som miljømyndighed kan vi ikke nægte at give tilladelse i en sag som denne. Vores opgave er at afveje de mange forskellige hensyn i sagen inden for lovgivningens rammer. I den konkrete sag er de virksomhedsmæssige interesser overfor de miljømæssige konsekvenser, siger han og peger på, at Hofor ikke har alternative tekniske løsninger.

quote Der er mindre end et døgn, til de begynder at pumpe lort ud i Øresund

Mette Annelie Rasmussen, gruppeformand, Radikale Venstre i København

Nu vil de radikale have flytte sagen fra embedsmændenes bord over på politikernes. 

- Det er en sang, jeg har hørt før. At vi stiller virksomhedshensyn højere end miljøhensyn. Det klæder ikke Københavns Kommune. Jeg vil forvente, at Overborgmesteren og teknik- og miljøborgmesteren og tager fat i miljøministeren for at få håndteret sagen hurtigst muligt - der er mindre end døgn til de begynder at pumpe lort ud i Øresund, siger Mette Annelie Rasmussen.

Borgmester forlanger redegørelse

TV 2 Lorry arbejder på at få teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsens reaktion på det radikale krav om indgriben.

Borgmesteren er samtidig selv begyndt at kommentere sagen på Facebook og skriver her - at hun ønsker en redegørelse - hurtigst muligt.

-  Jeg hørte første gang om sagen, da medierne tog den op. Selvfølgelig burde jeg og Teknik- og Miljøudvalget have været orienteret om en sag som denne, skriver Ninna Hedeager Olsen.

I samme forbindelse ønsker borgmesteren en vurdering af, om forvaltningens afgørelse står til at ændre. Læs hendes opslag herunder:

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra overborgmester Frank Jensen (Soc.)