Kommune vil have mere biodiversitet - og du kan selv skabe den

Københavnere kan snart søge midler til biodiversitet. Der sker som et samarbejde mellem Københavns Kommune og Danmarks Naturfredningsforening.

Københavnere med en god idé til at skabe flere levesteder til vilde plante- og dyrearter, grønne åndehuller eller på anden måde mere natur i byen, kan over de næste tre år søge om midler i en såkaldt biodiversitetspulje.

quote Mange steder dominerer asfalt og fliser og efterlader os med et gråt og trist indtryk af en ellers levende hovedstad

Københavns teknik- og miljøborgsmester Ninna Hedeager Olsen (EL)

Mandag den 15. marts vedtog Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune nemlig et samarbejdet med Danmarks Naturfredningsforening, hvor der over de næste tre år er afsat 3,8 millioner kroner til at bryde den negativ udvikling, hvor flere og flere dyrearter er truet på deres eksistens.

Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Mange steder, der trænger til grønne fingre

Selvom man i København i årtier har arbejdet med grønne løsninger, klimaomstilling og bæredygtighed, så er naturen og biodiversiteten i byen presset. Derfor glæder det nye samarbejde også teknik- og miljøborgsmester Ninna Hedeager Olsen (EL).

- Mange steder dominerer asfalt og fliser og efterlader os med et gråt og trist indtryk af en ellers levende hovedstad.

- Med biodiversitetspuljen kan vi få sat fokus på at skabe farverige og levende lokalområder, hvor naturen får lov at udfolde sig på egne præmisser med hjælp fra engagerede københavnere, siger hun i pressemeddelelsen.

Det kan du søge om midler til

Socialdemokratiets Jonas Bjørn Jensen, der sidder i Økonomiudvalget og er medlem af Kultur- og Fritidsudvalget i Københavns Kommune glæder sig ligeledes over projektet, som han har store ambitioner for.

- I København har vi rigtigt mange steder, der trænger til grønne fingre. Heldigvis er der også masser af københavnere, der ønsker at være med til at gøre byen grønnere. Derfor er jeg selvfølgelig rigtig glad for, at de to ting nu kan mødes i vores grønne partnerskab med Danmarks Naturfredningsforening. Jeg glæder mig meget til at se alle de gode idéer, københavnerne har, blive til virkelighed, siger han. 

Danmarks Naturfredningsforening med på råds

Når københavnerne skal søge om midler i biodiversitetspuljen, kan de spørge Danmarks Naturfredningsforening til råds om biodiversitet i projekterne. På den måde skal der blive kortere fra borgernes idéer på tegnbrættet til reel handling.

- Vi svarer på spørgsmål og rådgiver, så vi sammen sikrer mere plads til vilde planter og bedre muligheder for de insekter, fugle og pattedyr, som lever i byen. Det kan for eksempel gøres ved at omlægge haver, vejrabatter og gårdanlæg til mere naturvenlig drift, eller ved at bryde asfalt og fliser op og skabe nye grønne områder, siger Ole Damsgaard, næstformand for Danmarks Naturfredningsforening København.

Borgere bosat i Københavns Kommune får to gange om året mulighed for at søge midler fra biodiversistetspuljen ved at sende en ansøgning, som Teknik- og Miljøforvaltningen vil vurdere.

Med et partnerskab med Danmarks Naturefredningsforening forpligtede Københavns Kommune sig i september til at tænke på mere biodiversitet. Se eller gense indslaget nedenfor.