Kolonihavehuse kan være ulovlige - nu skal der findes en løsning

Myndighederne har dømt et meget stort antal kolonihavehuse ulovlige - nu forsøger Københavns Kommune at finde en løsning

Foto: Flemming Krogh - Scanpix

Et lille hyggeligt træhus. Dannebrog, der vajer fra en flagstang. Blomster, fuglesang og haveborde med rødternet dug - og så måske en kold pilsner med naboen over hækken. Det er så dansk, som noget overhovedet kan blive - men det kan være ulovligt.

Det er de mange kolonihavehuse i Danmark, vi taler om. For i 2017 udsendte Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen en ny vurdering.

De havde besluttet, at bygningsreglementets regler for enfamiliehuse også gælder kolonihavehuse, når der ikke er en lokalplan, byplanvedtægt eller deklaration, som indeholder bestemmelser om størrelse og placering af byggeri på grunden.

Og det tolker Københavns Kommune ganske kontant. I en pressemeddelelse skriver de:

"Da der ikke hidtil er søgt om byggetilladelser, er de eksisterende kolonihaver i København således potentielt ulovlige og vil skulle søge om byggetilladelse"

Sådan en tilladelse kan blive besværlig, for den medfører krav om blandt andet afstand til skel og brandveje, som mange gamle kolonihaveområder har svært ved at leve op til.

Frygter konsekvenser

Så i 2018 begyndte Kolonihaveforbundet, Københavns Ejendomme og Teknik- og Miljøforvaltningen sammen at forsøge at finde en løsning. Men den er ikke på plads endnu, og ifølge Københavns Kommune er flere kolonihaveejere frustrererede over processen. De er bekymrede for, om lovliggørelsen vil få indgribende konsekvenser for de enkelte ejere.

Læs også Kommune vil overvåge kolonihaveejere: Slut med ulovlig beboelse

Nu vil overborgmester Frank Jensen forsøge at få selvsamme proces sat i et højere gear.

- Kolonihaverne er et fristed for rigtig mange københavnere, og der er et stort lokalt fællesskab. Men mange kolonihaveejere over hele landet risikerer at komme i klemme, når kolonihaverne skal gøres lovlige.

- Vi skal finde en løsning, og vi skal finde den hurtigst muligt, så kolonihaverne i København er lovlige og sikre at bo i, mens vi griber mindst muligt ind over for kolonihaveejerne. Vi skal ikke som myndighed være rigide her, siger han i en pressemeddelelse fra Københavns Kommune.

Overborgmesteren slår med andre ord til lyd for en løsning, der gør husene sikre at bo i - men som ikke indebærer så mange krav, at kolonihaveejerne hverken har råd til eller mulighed for at gennemføre de nødvendige ændringer.

Læs også Kolonihaver er så populære, at ventelister må lukkes

På et møde i Københavns Borgerrepræsentation torsdag aften fremsatte han derfor et forslag, som pålægger Teknik- og Miljøforvaltningen og Københavns Ejendomme, der hører under Økonomiforvaltningen, at de sammen udarbejder et konkret forslag til en model for lovliggørelse, som er mindst muligt indgribende over for kolonihaveejerne.

Troede de havde en aftale

Hvis den manøvre lykkes, vil det vække glæde blandt ejerne af kolonihavehuse. De har haft svært ved at forstå, at de gennem årene kunne lave aftaler med kommunens selskab, Københavns Ejendomme, om byggerier og ændringer - og at de aftaler med den nye vurdering fra Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen pludselig ikke længere var gode nok.

For når der skal formelle byggetilladelser til, så er Københavns Ejendomme ikke den rette instans.

- Vi er rigtigt glade for, at man nu tager fat om sagen politisk og arbejder på en hurtig afklaring. Vi har været noget overraskede og temmelig frustrerede over hele sagen, for vi har været i god tro hele vejen igennem og har fulgt de regler, som kom fra Københavns Ejendomme, siger Preben Jacobsen, der er formand for Kolonihaveforbundet.

- Denne her praksis-ændring med tilbagevirkende kraft finder vi dybt urimelig, og hvis den fastholdes, vil den medføre, at kolonihaver bliver alt for dyre, og dermed ikke længere er et økonomisk realistisk tilbud til alle dele af befolkningen, siger Preben Jacobsen.

Kolonihaverne er populære

Kolonihaver kan opdeles i to grupper:

 

Overnatningshaver og daghaver. Overnatningshaver er typisk 400-600 m2 i grundareal, og man må - som navnet angiver - overnatte her i sommerhalvåret. Derfor er der oftest et mindre hus på grunden.

 

I daghaverne er overnatning ikke tilladt, men her kan redskabsskure og så videre være i farezonen.

 

Et udvalg under Miljøministeriet anslog i sin rapport ”Kolonihavernes fremtid” fra 2000, at der findes ca. 62.150 kolonihaver i Danmark.

 

Københavns Kommune oplyser til TV 2 Lorry, at der i hovedstaden er ca 4.090 lodder til kolonihaver - og flertallet af dem er kolonihaver med overnatning.Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik